HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

ØRESSTADSSELSKABET: FORSINKELSER SKYLDES OGSÅ PASSAGERER

Passagererne fra Vanløse skal lære at gebærde sig rigtigt. Bryggebladet tog til Vanløse for at se nærmere på problemerne.

BRYGGEBLADET 22.10.2003 - Ørestadsselskabet har ifølge direktør Anne Grethe Foss ikke lavet nogle undersøgelser, der opgør årsagerne til driftsproblemerne. Men overfor Bryggebladets udsendte skyder Anne Grethe Foss på, at omkring halvdelen af driftsproblemerne kan henføres til startvanskeligheder for passagerer og personale. Til citat er hun dog mere diplomatisk:

– Det er absolut ikke min opfattelse, at det er passagerernes skyld. Det jeg siger er, at der er tale om begyndervanskeligheder, både for os og for passagererne.

Fifty-fifty eller ej – tilbage står et indtryk af, at Ørestadsselskabet mener, at de nye passagerer på Vanløse-strækningen åbenbart også vil være årsag til nogle af de forventelige forsinkelser i fremtiden – ganske enkelt fordi de ikke kan gebærde sig ordentligt.

Men kan det virkelig være rigtigt, at de nye passagerer skal have skyld for at togene, også dem til og fra Bryggen, bliver forsinkede? Det satte Bryggebladet sig for at undersøge. Så vi tog til Vanløse i lørdags for at se nærmere på Vanløse-borgernes metrovaner, eller mangel på samme.

Vanløse Station

I det stykke tid Bryggebladet stod på Vanløse station, var der ikke nogen synlige problemer. Vanløses borgere gebærdede sig stille og roligt ind i togene uden forsinkelser til følge.

I det stykke tid vi stod på Vanløse station, var der ingen synlige problemer. I Vanløse er man faktisk ganske gode til kun at gå ind i togene, når dørene er åbne. Og der var heller ikke passagerer, som forsøgte at holde dørene eller på anden måde lave passagerskabte forsinkelser.

Vi medbragte en lille løbeseddel med en række – synes vi selv – praktiske råd til nybegyndere i metroen, som vi delte ud til de ventende passagerer. Ingen af de passagerer, vi snakkede med i den forbindelse, kunne forstå, at de skulle være årsag til problemerne.

– Jeg tror ikke på, at det skulle være vores skyld. Det er nok metroens egen skyld, sagde en ung mand.

– Jeg er overbevist om, at os fra Vanløse sagtens kan finde ud af at gå ind og ud af dørene. Vi har haft S-tog i mange år, sagde en anden.

– Næh – det er ikke et generelt problem her i Vanløse, sagde to kvinder, som dog indrømmede, at de ikke havde kørt med metroen før.

– Ja, ja det siger metroselskabet vel, sagde et ungt par med et overbærende træk på skulderen.

Nu kan man indvende, at disse udsagn måske er lidt for skråsikre, og i sidste ende er det op til den enkelte at bedømme, om man mest tror på Ørestadsselskabet eller på passagererne i Vanløse.

Men noget lader til, at ikke engang Ørestadsselskabets egne operatører tror på, at halvdelen af driftsforstyrrelserne skulle være menneskeskabte. Ansaldo og Metro Service A/S har i oplysninger givet til tidsskriftet Ingeniøren anslået, at 80 procent af driftsforstyrrelserne har tekniske begrundelser, og at de fortrinsvis er aktualiseret af testkørsel på de nye metroetaper. Denne konklusion understøttes også af Berlingske Tidendes afsløringer af metroens computerproblemer (se anden artikel her på siderne). agn

Bryggebladets syv gode råd til Vanløses borgere om hvordan de skal gebærde sig:

1. Gå kun ind i metrotogene når (og hvis) dørene åbner!
2. Gå kun ud af metrotogene når (og hvis) dørene åbner!
3. Bliv ikke stående i døråbningen når (og hvis) dørene lukker!
4. Får du ikke højttaler-informationer om forsinkelser, så fortvivl ikke! De kommer.
5. Vær ikke ked af det, hvis du er med et af de tog, der ikke kører rettidigt! Glæd dig i stedet over, at 90 procent kører til tiden!
6. Hvis toget holder stille i tunnelen, så tænk lige på, hvor få der har prøvet det!
7. Hvis toget ikke kører til tiden, så lad være med at skyde hele skylden på metroselskabet! Overvej lige om du selv har gebærdet dig rigtigt!

Tema - Metroens første år:

På bryggebladet.dk den 22. oktober.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 22 oktober 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet