HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

RULLETRAPPER SIKRES FOR 20 MILLIONER KRONER

BRYGGEBLADET 22.10.2003 - Det kommer til at koste 20 millioner kroner at forbedre sikkerheden på de dybe metrostationer. I alt 48 rulletrapper skal forsynes med et fast gelænder over rulletrappernes bevægelige håndliste for at forhindre, at publikum hopper op og sætter sig på rulletrappernes håndliste. Desuden skal der sættes en trekantliste på de vandrette rækværker for at forhindre, at publikum stiller ting på eller selv sætter sig på rækværket.

Ørestadsselskabet forventer, at de nye tiltag vil være indført til foråret 2004, og håber, at de kan forhindre tragiske ulykker i fremtiden. Metroen har i 2003 haft to dødsfald som følge af fald på de dybe stationer, men Ørestadsselskabet afviser, at sikkerheden har været for dårlig.

– Stationerne har levet op til alle sikkerhedsmæssige krav, men fordi vi har haft to dødsulykker, har vi vurderet, at det var nødvendigt med ekstra tiltag, forklarede teknisk direktør Torben Johansen på et pressemøde i fredags.

Begge dødsfald er sket, fordi unge mænd i kådhed har opført sig dumt, og Ørestadsselskabet har derfor skelet til en rapport om unges adfærd, der blev udarbejdet på baggrund af dødsfaldene på Roskilde Festival i 2000.

– Med de nye tiltag håber vi at kunne undgå ulykker. Men det er vigtigt at fastslå, at vi ikke kan forhindre alle ulykker, sagde Torben Johansen med henvisning til, at folk kan kaste sig i afgrunden.

Indtil tiltagene er gennemført, vil der fortsat være opsat afskærmningsbånd på håndlisterne, ligesom der i weekendens sene nattetimer vil være ekstra vagtpersonale på stationerne. agn

Tema - Metroens første år:

På bryggebladet.dk den 22. oktober.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 22 oktober 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet