HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

HAVNESTAD FÆRDIGGØRES

Stort fremmøde til borgermøde om lokalplan for de to sidste områder i Havnestad.

BRYGGEBLADET 20.04.2005 - I sidste uge afholdt kommunen borgermøde om to mindre områder i Havnestad. Mange interesserede bryggeboere var mødt op til en vis overraskelse for de tilstedeværende embedsmænd.

- Jeg havde godt nok ikke forventet så mange til et sådant møde, sagde en af embedsmændene efterfølgende til Bryggebladets udsendte, der over for den pågældende henviste til, at sådan er det ofte på Bryggen.

Lokalplanen drejer sig om to mindre områder. Det såkaldte område III på hjørnet af Artillerivej og Kigkurren, der i dag blandt andet lægger grund til Kigkurren-komplekset og Det Kongelige Teaters lager.

Det såkaldte område IV er en lang jordstribe, der ligger langs med Artillerivej mellem Axel Heides Gade og Drechselsgade. I dag ligger der blandt andet en maskinfabrik på arealet.

Både i lokalplanforslaget og til høringen fremhævede forvaltningen, at årsagen til, at man er gået i gang med en lokalplanproces for disse to sidste bidder af Havnestad, er et konkret ønske fra NCC om at bygge en boligejendom på Artillerivej. Alt i alt vil lokalplanen afslutte projekt Havnestad, der blev påbegyndt i slutningen af halvfemserne. I de øvrige artikler her på siden kigges nærmere på nogle af de interessante problemstillinger, der blev rejst på mødet.

Desuden var et af de store diskussionsemner trafikken på Artillerivej, og den fremtidige trafikafvikling, som behandles i andre artikler. agn

KIGKURREN-KOMPLEKS OVERLEVER

På høringsmødet i sidste uge blev det fastslået, at Kigkurren-komplekset (i område III) ikke skal rives ned som følge af lokalplanen. Den konkrete anledning til lokalplanforslaget er, som nævnt i anden artikel et ønske fra NCC om at bygge boliger i område IV.

- Vi har valgt at være på forkant med udviklingen og har derfor også lavet et lokalplanforslag for område III, når vi alligevel var i gang. Det skyldes også, at vi har erfaret, at Det Kongelige Teater fraflytter deres lagerejendom, som netop ligger i område III, fortalte Lise Palm, arkitekt i Plan & Arkitektur, flere gange på mødet i sidste uge.

Der har hersket nogen usikkerhed omkring Kigkurren-kompleksets fremtid. Nogle af lokalerne i de mange baggårde, der blandt andet rummer sprogskoler, daghøjskoler, øvelokaler og kontorer til folk i den kreative branche, ligger nemlig i en del af område III, der i lokalplanforslaget er udlagt til en ny boligejendom.

Disse ejendomme på hjørnet af Kigkurren og Artillerivej er fredede. (Foto: Ricardo Ramirez)

Nogle af brugerne af disse lokaler har derfor frygtet for deres fremtid. Men det behøver de ikke - i hvert fald ikke på kort sigt.

- Nu har vi udlagt rammerne for område III, men det eksisterende byggeri bliver liggende. Det er jo lovligt byggeri, fortalte Lise Palm på mødet.

Dermed er det først i det tilfælde, at ejeren sælger ejendommene, at nybyggeri kan komme på tale. Dette var til stor glæde for nogle af de brugere af komplekset, som var mødt frem, mens en repræsentant for ældreboligerne i Leifsgade ærgrede sig over, at musikstøj fra øvelokalerne dermed ser ud til at kunne fortsætte.

Hvilke planer, ejeren af komplekset har, vides ikke i skrivende stund. Embedsmændene oplyste, at de ikke var bekendt med salgsplaner. agn

FIONIA HUS FRYGTER ØGET TRAFIK

Mens det ser ud til, at Kigkurren-komplekset overlever, er det mere sandsynligt at Det Kongelige Teaters lager på Artillerivej snart rives ned så der kan blive plads til endnu en boligejendom.

Forvaltningen foreslår i den forbindelse at den nye ejendom ikke kommer til at have direkte udkørsel til Artillerivej, fordi Artillerivej er meget befærdet. Derimod skal bygningen have adgang via en gade bagved.

Denne gade ejes af ejerforeningen Fionia Hus. Flere repræsentanter fra denne forholdsvis nye ejendom var mødt frem på mødet for at lufte deres utilfredshed med planerne.

- Det er vores vej, og vi frygter at den øgede trafik vil gøre vores boliger mindre attraktive, hvilket vil forringe værdien af lejlighederne, påpegede flere fra foreningen på mødet.

De var derfor interesserede i at vide, om kommunen kunne tvinge en sådan løsning igennem, men fik vist ikke et helt direkte svar på spørgsmålet.

- Det er selvfølgelig en situation, vi må se på. Den nye ejendom skal selvfølgelig dække nogle af de oprindelige vejetableringsomkostninger, såfremt en sådan løsning vælges, var vist nogenlunde det tætteste svar på spørgsmålene, foreningen kunne få. agn

Links til andre artikler:

26.01.05 - Flere boliger på vej i Havnestad
22.09.04 - V-politiker: Havnestad må ikke blive en kedelig forstad
08.09.04 - Havnestad: Over 2000 nye boliger, men hvor er butikkerne?
08.09.04 - Havnestad: Forstadens mulige indtog på Bryggen

På bryggebladet.dk den 21. april 2005.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet 07-2005 (udkom den 20. april).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet