HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

HAVNESTAD MÅ IKKE BLIVE EN KEDELIG FORSTAD

Venstre-politikeren Jesper Schou Hansen er gået i offensiven for at få flere børneinstitutioner til Havnestad. Han frygter, at bydelen skal blive for kedelig og livløs.

BRYGGEBLADET 22.09.2004 - Jeg frygter for, at Havnestad bliver et sovekvarter, hvis ikke der eksempelvis etableres butikker og børneinstitutioner i området, siger Jesper Schou Hansen, medlem af Borgerrepræsentationen for Venstre.

- Jeg er meget begejstret for området, men frygter, at det bliver for livløst, siger Jesper Schou Hansen, der her nyder udsigten fra sin altan i Havnestad.

I seneste nummer af Bryggebladet advarede lektor i byplanlægning Peter Skriver mod, at Havnestad (Islands Brygges nye bydel, der skyder i vejret på den gamle sojakagegrund) risikerer at blive en slags forstad midt i Københavns centrum (læs artikel her).

Det er generelt svært at planlægge sig til en levende bydel - det tager mange år og skal gro frem, pointerede han. Omvendt mente han også, at man kan gøde jorden bedre end tilfældet har været i Havnestad.

Bor selv i Havnestad

Jesper Schou Hansen er selv for nylig flyttet fra Østerbro til Havnestad. Bryggebladet møder ham i hans andelslejlighed i Jutlandiahus, der ligger i Erik Eriksens Gade bag ved Sundhedsstyrelsen.

- Jeg er meget begejstret for området, men frygter, at det kan blive for livløst. Problemet er først og fremmest, at Havnestad blev planlagt ud fra en forventning om, at området overvejende skulle indeholde erhvervsbyggeri. Men tiderne har ændret sig, så vi i dag står med en bydel med en stor andel af boliger, siger Jesper Schou Hansen.

Derfor mangler området i dag butikker og børneinstitutioner og andre initiativer, der kunne være med til at give bydelen et mere livligt udtryk.

- Et lille eksempel er Den Grønne Kile (den tværgående græsstribe i Havnestad, red.). Den er godt tænkt, men så mangler vi altså lige at få revet busskurene på Artillerivej ned, så der virkelig kan fornemmes en forbindelse mellem det grønne på fælleden og det blå i havnen. I det hele taget kan man gøre mange små ting, som måske ikke syner af meget, men som samlet giver bydelen mere liv, siger han.

Men din egen partifælle, bygge- og teknikborgmester Søren Pind, gør da meget ud af at rose Havnestad som et eksempel på god byudvikling?

- På mange måder vil jeg give Søren ret. De private entreprenører har i samarbejde med kommunen udviklet et område med en masse boliger, som København jo skriger på i disse tider. Men man må også erkende, at de private entreprenører er sat i verden for at tjene penge. De bygger eksempelvis ikke institutioner og butikker af sig selv.

Samarbejder med Rikke Fog-Møller fra Enhedslisten

- Derfor er det nødvendigt, at vi som kommune sender nogle mere firkantede signaler og stiller krav til byggeriet. Det er nok desværre for sent i forhold til den nuværende del af Havnestad, men jeg vil arbejde for, at børneinstitutioner og butiksliv tænkes ind i lokalplanen for den sydligere del af området, lover han.

Jesper Schou Hansen peger på, at en del af problemet er, at man ikke er god nok til at samarbejde mellem de forskellige ressortområder i Københavns Kommune.

- Vi skal blive bedre til at kommunikere med hinanden i de forskellige forvaltninger og politiske udvalg samt i forhold til de private entreprenører. Da jeg begyndte at råbe op om, at vi skal have flere institutioner i Havnestad, rystede de fleste på hovedet af mig. Jeg synes også, at Rikke Fog-Møller fra Enhedslisten er begyndt at få folk overbevist om, at det ikke nytter at bygge så mange nye familieegnede boliger uden at lave børneinstitutioner, siger Jesper Schou Hansen.

Fleksible børnepasningsordninger

- Vi har i Københavns Kommune brugt omkring to milliarder kroner på udbygning af institutioner og skoler de seneste år. Det skal vi fortsætte med, så længe behovet er der. Det nytter i hvert fald ikke at sige, at der ikke er behov for flere institutioner, når forældre oplever lange ventetider. Men jeg er også meget åben for at kigge på anderledes måder at organisere institutionerne på.

- I Vejle har man haft stor succes med at lave fleksible pasningsordninger, forstået således at forældre har andre valgmuligheder end blot mellem en deltids- og fuldtidsplads i institutionerne. På den måde kan der passes flere børn for de samme penge, uden at det går ud over det enkelte barn, siger Jesper Schou Hansen.

Indtil videre har dette forslag ikke vundet stort gehør i kommunen. Men han fornemmer, at en ændring er på vej, og vil derfor foreslå, at man gennemfører fleksibilitetsforsøg i en kommende ny institution i Havnestad.

Glæder sig til cykelbroen åbner

I forhold til butikkerne håber Jesper Schou Hansen også, at der kan blive tænkt flere krav ind i en kommende lokalplan for det sydligere område.

- Jeg glæder mig meget til, at cykelbroen åbner, for uanset hvad man ellers måtte mene om storcentre, så vil Fisketorvet kunne tilbyde noget andet end det, der findes i lokalområdet, siger Jesper Schou Hansen.

- Vi må nok erkende, at der aldrig vil være grundlag for rigtig mange butikker i området. Dertil ligger det gamle Bryggen, Indre By, Fisketorvet og Field's for tæt på. Jeg glæder mig meget til, at cykelbroen åbner, for uanset hvad man ellers måtte mene om storcentre, så vil Fisketorvet kunne tilbyde noget andet end det, der findes i lokalområdet. Dette uanset om man bor i Havnestad eller på det gamle Islands Brygge.

- Alligevel er der behov for nogle cafeer, restauranter eller grillbarer, en kiosk og muligvis en detailhandelsbutik eller to. Det må vi som kommune sørge for at stille krav til i en kommende lokalplan, slutter han. agn

Links til tidligere artikler på bryggebladet.dk:

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet