HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

POLITIKERE: - VI ER LIGEGLADE MED TRAFIKKEN PÅ ARTILLERIVEJ

28.000 biler i døgnet på Artillerivej, hvis der ikke gøres noget, generer tilsyneladende ikke politikerne.

BRYGGEBLADET 20.04.2005 - Vi starter med en bekendelse: Ovenstående overskrift er faktisk et forfalsket citat. Der er ingen politikere i Bygge- og Teknikudvalget, der direkte har sagt, at de er ligeglade med trafikken på Artillerivej.

Faktisk har de slet ikke sagt noget. Det virker derfor ikke urimeligt at antage, at de virkelig er ligeglade.

Krydset Axel Heides Gade/Artillerivej er ikke altid lige nemt at passere som fodgænger. (Foto: Ricardo Ramirez)

Bryggebladet har ellers givet politikerne mulighed for at komme til orde. I begyndelsen af sidste uge sendte vi en mail til samtlige medlemmer af Bygge- og Teknikudvalget med en række spørgsmål om trafiksituationen på Artillerivej. Vi bad politikerne om at svare inden fredag, men har kun hørt fra et eneste af de 11 medlemmer (desuden har vi modtaget en enkelt bekræftelse på at mailen er modtaget fra Søren Pind).

Kun Mikkel Warming har svaret

Den eneste politiker, der har haft lyst til at besvare vores henvendelse, er Mikkel Warming fra Enhedslisten. Han får derfor ubetinget adgang til spalterne, idet vi trykker hele hans svar. Det kan være, han glæder sig over, at det er valgår! Læs Mikkel Warmings svar på spørgsmålene her .

Det skal retfærdigvis nævnes, at Ole Hentzen (tidligere konservativ nu løsgænger i Borgerrepræsentationen) var mødt frem til sidste uges borgermøde om lokalplanforslaget til område III og IV (læs mere her), og at han udtrykte forståelse for bekymringen over de stigende trafikmængder.

Han opfordrede på mødet folk til at medtage de trafikale aspekter i deres høringssvar og sagde, at han ikke mener, man bør udbygge Bryggen Syd, før man har løst de trafikale udfordringer. agn


SÅDAN GJORDE VI...

Bryggebladet har sendt en mail til samtlige medlemmer af Bygge- og Teknikudvalget og bad om holdninger til Artillerivejs fremtid. Vi benyttede de officielle mailadresser og sendte desuden en mail til udvalgssekretæren. Vi forventede selvfølgelig ikke at få fyldestgørende svar på alle spørgsmål fra alle politikere, da man af gode grunde ikke kan forvente, at alle politikere følger lige meget med i sagen. København er jo en stor by med mange politiske sager. Men vi havde da forventet, at politikerne i det mindste ville have tid til at bekræfte modtagelsen og eventuelt begrunde, hvorfor de ikke ville svare på nuværende tidspunkt.

... OG DET VIL VI GØRE

Men politikernes ligegyldighed får ikke Bryggebladet til at stoppe. Vi vil også i de kommende numre sætte fokus på trafikken på Artillerivej.


Links til andre artikler:

20.04.05 - Enhedslisten: Vi skal lave en samlet trafikplan for Artillerivej
06.04.05 - Bryggen Syd: Husk nu Artillerivej
23.03.05 - Bryggen Syd: Bryggens rivende udvikling fortsætter
23.03.05 - Bryggen Syd: Øget trafik på Artillerivej
23.03.05 - Bryggebladet mener: Flotte visioner for Bryggen Syd - men husk lige trafikken

På bryggebladet.dk den 21. april 2005.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet 07-2005 (udkom den 20. april).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet