HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

HAVNESTAD: FORSTADENS MULIGE INDTOG PÅ BRYGGEN

Havnestad risikerer at blive sovekvarter, mener lektor i byplanlægning.

BRYGGEBLADET 08.09.2004 - "Havnestad vil i det mindste i de første mange år blive en soveby i byen. Eller det er måske mere korrekt at sige et sovekvarter, for det ligger jo meget tæt på resten af byen og adskiller sig på den måde fra de traditionelle sovebyer - forstæderne. Alligevel vil et område som Havnestad fremover få karakter af at være et slags appendiks til den rigtige by - et sted, hvor man kunstigt har implanteret et fremmedlegeme i form af et stykke forstadskommune. "

Ordene er Peter Skrivers. Han er lektor i geografi på Roskilde Universitetscenter og er tilknyttet Center for Bystudier. Desuden har han i flere år uddannet fremtidens byplanlæggere på Læreranstalternes Fælleskursus.

(Foto: Ricardo Ramirez)

- Principielt er det jo en god ide at omdanne forladte industriområder til nye boligkvarterer. I Havnestad har man med vilje forsøgt at bygge lige så tæt som på resten af Islands Brygge, der har en af Københavns højeste bebyggelsesprocenter. Man har også lavet rigtige små gader, som det kendes fra brokvartererne. Det er med til at understrege det urbane, siger Peter Skriver.

Men hans pointe er, at en bydel ikke kan skabes på papiret.

- Projektet er på mange måder tænkt rigtigt. Men det er ikke nok at være velmenende. Man kan ikke planlægge sig til identitet og fællesskab. Det skal gro frem. Man kan højest lægge nogle gode rammer for, at det kan gro.

Men det mener Peter Skriver ikke, man har gjort i Havnestad.

- Byggeriet i Havnestad inviterer ikke til fællesskab. Derimod er det et eksempel på det, man kan kalde byudvikling i en senmoderne tid, hvor individualiteten er i højsædet: "Min lejlighed i min silo". De enkelte bygninger er tænkt uafhængigt af hinanden, ligesom der mangler naturlige samlingssteder, siger han.

Store dele af Havnestad er stadig en byggeplads. (Foto: Ricardo Ramirez)

- Byudvikling er en form for langsom organisk vækst. Der går simpelthen lang tid, før der skabes identitet. Derfor er det et problem, at der ikke engang er en kiosk i området. Området mangler i det hele taget steder, hvor man kan mødes - sladdercentraler. Steder som skaber intimitet. Hvor er pladsen? Hvor skal pølsevognen og shawarmabaren ligge? Som det er nu, bliver Netto-butikken det eneste naturlige midtpunkt, og det er ikke nok, konstaterer han.

- Der vil selvfølgelig nok være nogle ildsjæle blandt de nye beboere, som vil deltage i det eksisterende lokalmiljø på Bryggen. Men for langt hovedparten af de nye beboere vil området være et sted, hvor man kommer hjem fra arbejde, og hvor man kan sidde om aftenen og sige "se min flotte udsigt", slutter han. agn

Links til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 8. september 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 8. september 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet