HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

FLERE BOLIGER PÅ VEJ I HAVNESTAD

Men kommunen stiller ikke krav om butikker i de nye ejendomme.

BRYGGEBLADET 26.01.2004 - Som enhver bryggeboer ved selvsyn har kunnet konstatere, er udviklingen i Havnestad-området gået hurtigt de senere år. Op mod 2.000 nye boliger er allerede planlagt og mange endda opført. Nu har kommunen udsendt et tillægsforslag til lokalplanen for området, der giver mulighed for flere boliger i nogle af de endnu ikke planlagte områder.

(Luftfoto: Københavns Kommune. Grafik: Bryggebladet)

Konkret er planen foranlediget af, at Sjælsø Gruppen vil bygge en større boligejendom på hjørnet af Artillerivej og Axel Heides Gade. Det har fået kommunen til at gå i gang med detailplanlægningen af de såkaldte lokalplanområder III og IV.

Lokalplanområde III indeholder blandt andet den nuværende blandede landhandel af erhverv med kontorer, håndværkere og folk fra den kreative branche i Kigkurren samt det kongelige teaters lagerbygninger, som teatret snart forlader. Område IV er området langs Artillerivej fra Axel Heides Gade til Drechselsgade.

Generelt giver forslaget mulighed for at bygge flere boliger i de to områder, men der lægges ikke op til, at der bygges butikslokaler i de nye bygninger, hvilket ellers er en mangelvare i området. Bryggebladet har derfor endnu engang kontaktet BR-medlem Jesper Schou Hansen (V), som selv bor i området. Han har tidligere i Bryggebladet sagt, at han vil kæmpe for, at der stilles krav om butikker i forbindelse med fremtidige lokalplaner.

- Nu er det jo ikke mig, der laver lokalplanerne. Men jeg har faktisk forhørt mig om, hvorfor der ikke stilles krav i forbindelse med de nybyggerier, der gives tilladelse til i det nye forslag. Her oplyser embedsmændene, at man ikke finder det rigtigt at placere butikker i randområderne. Derfor skal butikkerne placeres inde i midten af den nye bydel.

Men det kan jo være lidt svært, al den stund at "centrum" af Havnestad allerede er bebygget?

- Ja. Det har du helt ret i. Derfor vil jeg kæmpe med næb og kløer for, at det bliver en fast del af en kommende planlægning af området syd for den nuværende Havnestad, som vi snart skal i gang med at kigge på, siger Jesper Schou Hansen.

Han oplyser i øvrigt, at kommunen arbejder videre med planerne om trafiksikring af den trafikerede Artillerivej. Han forventer, at en plan snart vil kunne vedtages, som indebærer flere trafik- og fartdæmpende foranstaltninger, heriblandt muligvis et lyskryds ved Axel Heides Gade. agn

SKAL KIGKURREN-KOMPLEKS RIVES NED?

I det nye lokalplanforslag for Havnestad, som omtales i anden artikel her på siden, åbnes der for at rive nogle af de mange bygninger i Kigkurren-komplekset ned for at give plads til nye boliger og erhverv.

Det fremgår ikke hvor konkrete planerne er, men i lokalplanforslaget udpeges to bygninger til at være bevaringsværdige bebyggelser, som derfor ikke må nedrives. Det drejer sig om bygningen på Kigkurren 10 pg bygningen på Kigkurren 8A, 8B, 8C og 8D. agn

KONGELIGT LAGER FLYTTER FRA BRYGGEN

Som omtalt i anden artikel skal det Kongelige Teaters lager på Bryggen lukkes. Den store brune lagerbygning, der ligger ud til Artillerivej skal rives ned for at give plads til nye boligbyggerier.

Bryggebladet besøgte i 2004 lageret, som viste sig at være et skatkammer med scene-installationer fra mange årtiers teater-, opera- og balletforestillinger. Læs eller genlæs artiklen her. agn

Links til andre artikler:

22.09.04 - V-politiker: Havnestad må ikke blive en kedelig forstad
08.09.04 - Havnestad: Over 2000 nye boliger, men hvor er butikkerne?
08.09.04 - Havnestad: Forstadens mulige indtog på Bryggen

På bryggebladet.dk den 25. januar 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 01-2005 (udkommer 26. januar).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet