HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

CYKELBRO TIL FISKETORVET FLYTTES

BRYGGEBLADET 15.12.2004 - Kommunen regner med at flytte placeringen af den planlagte cykel- og gangbro til Fisketorvet. Ifølge de seneste planer skal den gå nord om Frøsiloerne, i stedet sydom som det hidtil har været planlagt. Frøsiloerne ombygges i øjeblikket til runde ejerlejligheder og kommer fremover til at lyde det mundrette navn »Gemini Residence«.

Ændringen sker ifølge Københavns Havns magasin »Havn og by« af hensyn til placeringen af Havnebadet ved Fisketorvet. Broen forventes stadig at kunne stå færdig i slutningen af 2005. agn

Læs de tidligere artikler om sagen:


23.06.04 - Cykelbrobeslutning udsat
09.06.04 - Cykelbro-planer holder stadig
05.05.04 - Kramer bekræfter støtte til cykelbro
21.04.04 - Cykelbro mere aktuel end nogensinde
19.11.03 - Trafiknoter: Havnebus, færge vs. cykelbro, dieselbiler m.m.
03.09.03 - Færge i stedet for cykelbro?

På bryggebladet.dk den 14. december 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 21-2004 (udkommer 15. december).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet