HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

TRAFIKNOTER

BRYGGEBLADET 19.11.2003 - Her på siden er samlet en række artikler om trafikmæssige forhold bragt i Bryggebladet 18-2003.

LOKALE ARRANGEMENTER GIVER FREMGANG FOR HAVNEBUSSERNE

Et samarbejde med Cirkus Nemo og det nye operahus har haft positiv indflydelse på havnebussernes passagerantal i 2003.

De gule vandbusser har oplevet en stor passagerfremgang hidtil i 2003. I sommermånederne til og med september har omkring 20 procent flere taget havnebusserne set i forhold til 2002. Den negative udvikling, der ellers har været tæt på at lukke hele havnebusprojektet, ser derfor umiddelbart ud til at være vendt.

Den nyvundne succes for havnebussernes passagertal skyldes især to arrangementer på Holmen. Dels sponsorerede HUR transporten over havnen fra Indre By til Cirkus Nemos telt, dels tog over 10.000 med havnebussen, da der var åbent hus i det nye operahus i pinsen. De to arrangementer nævnes i HURs egen passagertalsundersøgelse som de primære årsager til havnebussernes markante fremgang i sommerens mest fremgangsrige måned juni.

At også juli og august måned gav klar fremgang, tyder dog også på en mere generel tendens og på, at københavnerne er i færd med at tage havnebusserne til sig. HUR har flere forklaringer på fremgangen. Blandt andet har havnebusserne kørt stabilt med 20 minutters interval i så lang tid, at københavnerne efter en indkøringsperiode er begyndt at opfatte havnebusserne som reelle alternativer til de almindelige busser. Dertil kommer den jævnlige medieomtale, som har gjort flere bekendte med vandbusserne og skabt større interesse blandt brugerne.

Med de to succesrige arrangementer i baghovedet er det naturligt at spørge, om ikke havnebadet på Islands Brygge, en årligt tilbagevendende Kulturhavnsfestival og en kraftig befolkningsudvikling i Havnestaden burde være nok til at forlænge havnebussens sejlrute til Islands Brygge. Ifølge HURs informationsafdeling er økonomien bag havnebusserne dog ikke ligefrem gearet til en udvidelse.

Som det er nu, koster havnebusserne i omegnen af 8,5 millioner kroner om året. Salget af billetter dækker cirka 25 procent af udgifterne, staten dækker yderligere 25 procent og HUR dækker resten. Hvis det skal løbe rundt med den nuværende linjeføring, skal der altså en yderligere forøgning af passagertallet til før havnebussernes økonomi kommer til at hvile i sig selv, og som et ekstra pres stopper statens tilskud i 2005.

Hvis ruten skulle udvides med et ekstra stop, ville det kræve en ekstra vandbus og en yderligere tre-dobling af passagertallet, for at det skulle løbe rundt. Og med sådan et regnestykke i baghovedet har en udvidelse af havnebusruten til Islands Brygge meget lange udsigter. kls

FÆRGE TIL FISKETORVET STADIG MERE AKTUEL END CYKELBRO

– Vi arbejder stadigvæk med en færgeløsning. Lige nu er vi i en fase, hvor vi er gået i dialog med en mulig operatør, som skal drive færgen for os, siger Peter Christensen fra Skanska til Bryggebladet.

Skanska, som ejer og udvikler Kalvebod Brygge-området på Sjællandssiden, har foreslået at lave færgeforbindelse mellem Islands Brygge og Fisketorvet i stedet for at opføre en egentlig cykel- og gangbro. I den senere tid har der været en del skriveri i andre medier om at lave en form for mekanisk trækfærge over havnen, men det er ikke den slags planer Skanska arbejder med:

– Vores planer går på en egentlig færge – i stil med havnebusserne, men dog anderledes og efter vores mening bedre indrettet til formålet, siger Peter Christensen fra Skanska til Bryggebladet.

Skanska håber, at man i begyndelsen af det nye år er nået så langt med planerne, at man kan præsentere et færdigt forslag.

Skanskas planer om en færge er opstået, fordi virksomheden mener, at en cykelbro vil være for stor en investering for grundejerne på Sjællandssiden. Hvis en cykelbro skal blive til noget, lader det således til, at kommunne skal spytte flere penge i kassen. Bryggebladet var for nylig i kontakt med overborgmester Jens Kramer Mikkelsen. Han fastholdt, at det stadig primært må være private investorer, der skal betale en cykelbro. agn

DIESELBILER ØDELÆGGER LUFTKVALITETEN

Salget af dieselbiler i Danmark er støt stigende. Det er et problem for luftkvaliteten i København, skriver JP København. Avisen citerer FDM for at sige, at salget af dieselbiler ventes at stige tredobbelt i de næste fem år. Partikler fra dieselbiler er specielt farlige for den menneskelige organisme, og så længe det ikke er et lovkrav, at der skal være monteret partikelfiltre på dieselbiler, kan det forværre situationen i København, hvor luftkvaliteten eller er blevet bedre de seneste år. agn

DØDSULYKKE PÅ AMAGERMOTORVEJEN

I sidste uge mistede to unge mænd livet på Amagermotorvejen som følge af for høj fart. Siden 1998 har der været intet mindre end 40 personskade-uheld på dette stykke motorvej, skriver JP Købnehavn.. Politiet peger på, at folk generelt kører alt for stærkt på Amagermotorvejen på trods af hyppig skiltning. Vejdirektoratet er nu gået i gang med analysearbejde for at afdække, hvordan denne sorte plet kan fjernes fra vejkortet. agn

DERFOR HAR THORSHAVNSGADE VÆRET UFREMKOMMELIG

I den seneste tid har det været svært at komme gennem Thorshavnsgade på cykel og i bil, idet kommunen har lavet gravearbejde i gaden. Ligeledes foregår der stadig en større udgravning på det nordlige plæneareal i selve Havneparken.

Årsagen til gravearbejdet er det nye vandbassin ved HK og Kommunernes Landsforening på Ny Tøjhusgrunden. Man har nedgravet rør mellem havnen og disse bassiner for at sikre friskvandstilførsel.

Selvom bassinet ifølge de oprindelige planer for længst skulle have været fyldt, har gravearbejdet trukket ud, og i skrivende stund vides det ikke hvornår bassinet bliver fyldt. agn

På bryggebladet.dk den 19. november 2003.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 19. november 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet