HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

KRAMER BEKRÆFTER STØTTE TIL CYKELBRO

Kommunen er villig til at betale mere til en cykelbro end hidtil antaget, siger overborgmesteren nu. Han håber at broen tages i brug inden udgangen af 2005.

BRYGGEBLADET 05.05.2004 - Som Bryggebladet afslørede for fjorten dage siden (læs artikel her), er en cykelbro til Fisketorvet nu meget tæt på at blive en realitet. Kommunen har ændret holdning, hvilket nu også bekræftes direkte af overborgmester Jens Kramer Mikelsen.

Jens Kramer Mikkelsen ved havneløbet

- Broen er så vigtig for at binde byen bedre sammen på tværs af havnen, at vi er villige til at bidrage med et større beløb end hidtil forventet, siger overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, der her ses ved havneløbet, hvor broen skal opføres. Foto: Ricardo Ramirez

- En oplukkelig bro for cyklister og gående mellem Fisketorvet og Islands Brygge har længe været ønsket både af beboerne i området og af Københavns Kommune. Men det har haltet med at få finansieringen på plads, siger Jens Kramer Mikkelsen til Bryggebladet.

- Finansieringen ser ud til at være faldet på plads nu. Grundejerne i Havnestad var initiativtagere til broprojektet og har hele tiden været indstillet på at betale 5 kroner per etagemeter om året i en periode på 10 år til broen, forklarer han.

- Vi har i Københavns Kommune forhandlet med grundejerne på den anden side af havneløbet, og Skanska, Københavns Havn A/S og Fisketorvscenteret har indvilliget i at betale et tilsvarende beløb. Det betyder, at grundejerne vil bidrage med i alt knap 18 millioner kroner til broen. Fisketorvscenterets bidrag kræver dog en underskrift af centerets bestyrelse, og den er ikke på plads endnu, siger Kramer.

- I forhandlingerne med grundejerne har det været meningen, at Københavns Kommune skulle bidrage med det resterende beløb op til de 35 millioner kroner, som broen hidtil har været prissat til. Men blandt andet på grund af voldsomt stigende stålpriser forventer vi, at broen vil blive en del dyrere. Derfor har vi bestilt en ny prisberegning, som vi regner med er klar om knap to uger, siger han.

Kommunen har i forhandlingerne, som har pågået i et par år, ikke været i stand til at presse grundejerne til at betale for hele projektet. Og derfor har man ændret holdning.

- Broen er så vigtig for at binde byen bedre sammen på tværs af havnen, så partierne bag boligforliget er indstillet på at bidrage med et lidt større beløb end hidtil forventet. Derfor regner vi med at få en løsning på plads - med mindre Fisketorvets bestyrelse mod forventning vælger ikke at skrive under. Så vil der være tale om ny situation, understreger han.

Det har desværre ikke været muligt for Bryggebladet at få en kommentar fra Fisketorvet inden deadline til dette nummer.

Men hvis Fisketorvet vælger at gå med i aftalen, oplyser Kramer, at slagplanen nu er, at der skal træffes beslutning i Borgerrepræsentationen inden sommerferien, med henblik på at broen kan blive budt ud i licitation til efteråret. Hvis alt klapper, kan anlægsarbejderne gå i gang i begyndelsen af 2005.

- Jeg håber, at broen kan tages i brug inden udgangen af 2005, slutter Jens Kramer Mikkelsen. agn

Tidligere nyheder på bryggebladet.dk:

Se denne nyhed på forsiden af papirversionen af Bryggebladet 08-2004:

På bryggebladet.dk den 4. maj 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet den 5. maj 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet