HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

FÆRGE I STEDET FOR CYKELBRO?

Mulighed for at indsætte færge mellem Havnestad og Fisketorvet undersøges, men planerne for en cykelbro er stadig aktuelle.

BRYGGEBLADET 03.09.2003 - At det vil være godt at få en cykel- og gangforbindelse over havnen mellem Havnestad og Fisketorvet, er de fleste enige i. Til gengæld er der uenighed om, hvad der er brug for, hvem der skal betale, og hvor en eventuel fast forbindelse skal ligge.

De største fortalere for en fast forbindelse er Sjælsø Gruppen – et af de byggeudviklingsfirmaer, som har solgt og udviklet flest af grundene i Havnestad:

– Planerne om en cykelbro er stadig aktuelle. Det vil være en stor gevinst for hele området – både for Sjællandssiden og Islands Bryggesiden. Men da det er en stor investering, ønsker vi stadig at få involveret flere parter i projektet, siger udviklingschef Jens Eger fra Sjælsø Gruppen til Bryggebladet.

Skitse til cykel- og gangbro

Skitse til cykel- og gangbro over havnen. Illustration: Dissing & Weitling.

Sjælsø Gruppen og de andre grundejere i Havnestad fik sidste år arkitektfirmaet Dissing og Weitling til at udarbejde de første skitser til en cykelbro. Skitserne, som tidligere er blevet præsenteret her i Bryggebladet, anviste, hvordan man kunne overkomme de store byggetekniske udfordringer. Til gengæld er etableringsomkostningerne store, blandt andet fordi broen skal kunne åbne for gennemsejlende trafik.

Cykelbro: Stor investering

Interessen fra Sjælsø Gruppen og de andre grundejere i Havnestad er også økonomisk begrundet – området bliver simpelthen mere attraktivt, hvis man kan tilbyde direkte adgang til Fisketorvet og Dybbølsbro Station.

Sjælsø Gruppen har sammen med de andre grundejere i Havnestaden vedtaget at betale en årlig afgift på 5 kroner per kvadratmeter til finansiering og drift af en cykelbro. Men disse penge kan ikke alene betale broen.

Kommunen har hidtil støttet tanken om en cykelbro, idet den vil passe perfekt ind i planerne om et sammenhængende københavnsk cykelnet. Men kommunen mener samtidig, at grundejere på begge sider af vandet bør støtte op om projektet.

På den anden side af vandet er det entreprenørfirmaet Skanska, som er den store aktør. Skanska støtter også planerne om at skabe forbindelse over havnen, men mener ikke nødvendigvis, at en bro er den eneste rigtige løsning.

– Vi opererer på markedsvilkår, og det er simpelthen ikke ligeså økonomisk attraktivt for vores grundejere at få direkte adgang til Amagersiden, som det vil være for grundejerne i Havnestad at få adgang til Sjællandssiden, siger projektchef Peter Christensen fra Skanska Øresund.

Peter Christensen afviser slet ikke en bro, blot er Skanska ikke parat til at lægge den nødvendige store sum penge på bordet.

– Hvis broen kan finansieres på anden vis, eksempelvis ved at kommunen også deltager i finansieringen, vil vi hilse projektet velkomment, siger Peter Christensen.

Færge vil give maritimt liv til havnen

Indtil videre er det dog tvivlsomt, om kommunen er interesseret i at skyde de mange krævede penge i projektet. Derfor arbejder Skanska med en alternativ og billigere løsning, nemlig en færge. Investeringen i en færge er mindre voldsom, og selvom færgedriftsomkostningerne formentlig bliver højere end de tilsvarende driftsomkostninger for en bro, vil det samlet set være en økonomisk billigere løsning.

– Vi har ladet os inspirere af havnemiljøerne i eksempelvis Stockholm og Göteborg. Her har man mange flere småfærger og i det hele taget mere maritimt liv. Det vil vi meget gerne skabe i Københavns Havn, forklarer Peter Christensen fra Skanska.

– Vi ser også visse arkitektoniske og æstetiske problemer ved en cykelbro i den foreslåede form. Den kommer til at ligge lige i havnens sigtelinier, og da broen skal kunne åbne, er der tale om et relativt bastant byggeri.

Hvordan færgeprojektet rent praktisk kan og skal udføres, er Skanska først nu i gang med at undersøge. Der foreligger derfor intet konkret om anlægspriser, frekvens og eventuel betaling. Man har dog allerede afholdt de første uformelle møder med andre interessenter, herunder Københavns Kommune.

På Amagersiden er NCC sammen med Sjælsø Gruppen en af de store aktører. Man kunne derfor godt tro, at Skanskas ønske om en færge ligeså meget var et udtryk for, at man gerne vil drille den store konkurrent NCC. Men dette afviser Peter Christensen overfor Bryggebladet.

Skitse til cykel- og gangbro

Cykel- og gangbroen smyger sig rundt om Frøsiloen, hvor NCC bygger lejligheder. Illustration: Dissing & Weitling.

Dette står til troende, blandt andet fordi NCC ifølge Bryggebladets oplysninger er forbeholden overfor en cykelbro i den nuværende foreslåede form, idet den vil omkranse Frøsiloen, der snart skal bygges om til attraktive lejligheder. Bryggebladet har ikke nået at få kommunens kommentar inden deadline på dette nummer, men håber at følge op på sagen i kommende numre og herpå Bryggebladets hjemmeside. agn

På bryggebladet.dk den 3. september 2003.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 3. september 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet