HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

CYKELBROBESLUTNING UDSAT

Venstrepolitiker mener, at Københavns Kommune har klokket i det. Dette afvises af kontochef i forvaltningen.

BRYGGEBLADET 23.06.2004 - Københavns Kommune er endelig kommet til lommerne efter at have fjumret rundt med sagen om en cykelbro mellem Islands Brygge og Fisketorvet alt for længe. Nu gør entreprenørselskabet Skanska så knuder, og sagen kan derfor ikke vedtages før efter sommerferien. Det er dybt frustrerende, siger Jesper Schou Hansen, der er medlem af Borgerrepræsentationen for Venstre.

Han har kastet sig ind i sagen omkring en cykel- og stibro mellem Bryggen og Fisketorvet, blandt andet fordi han selv den 1. august flytter til Bryggen.

- Jeg ønsker ikke, at der skal gå politik i sagen, men må samtidig konstatere, at Økonomiforvaltningen ser ud til at have klokket rundt i sagen, siger Jesper Schou Hansen.

Dette afviser kontorchef i Økonomiforvaltningen Holger Bisgaard.

- Det er noget rent teknisk, der skal afklares, og derfor anbefalede forvaltningen, at beslutningen blev udskudt. Men det ændrer ikke på tidsplanen. Broen kan stadig nå at blive opført i 2005, selvom beslutningen først tages efter sommerferien, siger kontorchef Holger Bisgaard.

Han var mildest talt overrasket, da Bryggebladet i sidste uge spurgte ham, om der var ved at gå partipolitik i sagen om en cykelbro.

Er Pind jaloux?

Venstres Søren Pind er som Bygge- og Teknikborgmester chef for den afdeling, der i de fleste tilfælde tager sig af sager omhandlende nybyggeri i Københavns Kommune. Til gengæld er Jens Kramer Mikkelsen som overborgmester formand for Økonomiudvalget og dermed Økonomiforvaltningen.

Kramer har været meget personligt involveret i sagen om cykelbroen, og noget kunne tyde på, at dette er blevet Venstre for meget, på trods af at Jesper Schou Hansen afviser, at han ønsker, der skal gå partipolitik i sagen.

Bryggebladet har derfor spurgt Holger Bisgaard, om han mener, at en del af fejlen skyldes, at Økonomiforvaltningen har taget en sag, der tilhører Bygge- og Teknikforvaltningen. Dette afviser han.

Han mener, at de to forvaltninger har arbejdet fint sammen om cykelbroen, og peger blandt andet på Amager Strand som et eksempel på en anden sag, hvor Økonomiforvaltningen har taget initiativet, uden at det har ført til knuder mellem de to forvaltninger. Han mener, at fokuseringen på, hvilken forvaltning en sag hører ind under, er udtryk for en lidt forældet tankegang.

Af et notat fra Økonomiforvaltningen til politikerne, som Bryggebladet har fået aktindsigt i, fremgår det, at hovedårsagen til udskydelsen er, at Økonomiforvaltningen var blevet opmærksom på, at der alligevel ikke var enighed med grundejerne om økonomi og tidsplan. Grundejerne, herunder blandt andet Skanska, skal finansiere dele af opførelsen.

"Den 8. juni 2004 modtog Økonomiforvaltningen et udkast til ny aftale fra Skanska. Udkastet adskiller sig på forskellige punkter fra den fælles aftale (som der tidligere er være opnået enighed omkring, red.). Skanska ønsker blandt andet, at det skal indgå i aftalen, at Skanska skal prækvalificeres til at byde på anlæg af broen. Da en sådan aftale vil være i strid med EU´s tjenesteydelsesdirektiv, og da det ikke var muligt at komme i kontakt med de involverede personer i Skanska, fandt Økonomiforvaltningen ikke, at sagen burde behandles", skriver forvaltningen i notatet.

Det er disse ændrede vilkår, som Holger Bisgaard kalder noget rent teknisk, og som Jesper Schou Hansen kalder "klokkeri".

Hvem der får ret, eller om de begge har ret, må tiden vise. Begge er dog enige om, at broen er nødvendig, og at den nok skal komme. Bryggebladet har desværre ikke haft mulighed for at indhente en kommentar til sagen fra Skanska. agn

Tidligere nyheder på bryggebladet.dk:

På bryggebladet.dk den 22. juni 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet den 23. juni 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet