HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NICOLINEPARKEN VEDTAGET

Politikerne tog ikke hensyn til de mange protester fra naboerne mod den nye beboelsesejendom på Ny Tøjhusgrunden.

BRYGGEBLADET 15.12.2004 - I torsdag vedtog Bygge- og Teknikudvalget at godkende en lokalplans-dispensation for ejendommen Nicolineparken, der skal opføres på Ny Tøjhus. Dermed valgte udvalget ikke at tage hensyn til de mange protester fra naboerne.

Nicolineparken set fra Thorshavnsgade. Illustration: Schmidt, Hammer & Lassen

Ifølge Bryggebladets oplysninger var sagen genstand for en betydelig diskussion på mødet, men i sidste ende valgte politikerne altså at følge indstillingen fra embedsmændene og godkende dispensationen. Det betyder, at Nicolineparkens tagkonstruktion kommer til at overskride de skrålinjer, som lokalplanen foreskriver.

Mikkel Warming fra Enhedslisten tog som den eneste forbehold for beslutningen.

- Selvom jeg erkender, at der kun er tale om mindre ændringer i forhold til lokalplanen, har jeg taget forbehold for beslutningen, fordi folk skal kunne stole på, at det, der står i en lokalplan, også er det, som føres ud i livet. Desuden er jeg ikke i den konkrete sag særlig begejstret for Nicolineparkens udseende. Jeg mener ikke, byggeriet kommer til at spille sammen med de eksisterende bygninger i området, siger Mikkel Warming til Bryggebladet.

Som omtalt i Bryggebladet, havde arkitektfirmaet Schmidt, Hammer & Lassen søgt foretræde for udvalget, for at fremlægge deres syn på sagen. I seneste nummer af Bryggebladet opfordrede politikere fra udvalget naboerne til at gøre det samme, hvilket imidlertid ikke sket. En ejerforening fremsendte et brev, hvor de beklagede ikke at have tid til at deltage med så kort varsel. Om det kunne have haft en betydning for udvalgets beslutning er derfor ikke til at vide.

Det må i hvert fald konstateres, at udvalget også denne gang valgte at følge indstillingen fra embedsmændene, der havde anbefalet en dispensation. Byggeriet af Nicolineparken kan derfor nu gå i gang. agn

Læs de tidligere artikler om sagen:

01.12.04 - Nicolineparken: Udsigt til syv etager
01.12.04 - Nicolineparken: Politikerne overtager sagen fra embedsmændene
01.12.04 - Nicolineparken: En grisk plan
01.12.04 - Nicolineparken: Beboerne har misforstået os, mener arkitekt
01.12.04 - Nicolineparken: Kort over området og øvrige fakta

På bryggebladet.dk den 14. december 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 21-2004 (udkommer 15. december).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet