HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

UDSIGT TIL SYV ETAGER

Beboere i Thorshavnsgade undrer sig over, at der er kommet ekstra etager på en planlagt beboelsesejendom. Kommunen har modtaget et rekordstort antal indsigelser.

BRYGGEBLADET 01.12.2004 - Beboerne i Thorshavnsgade, der i mange år har haft mere eller mindre frit udsyn over Ny Tøjhus grunden, frygter, at et planlagt boligbyggeri – Nicolineparken – kommer til at tage mere udsyn og kaste flere skygger, end lokalplanen for området tillader.

Foto: Ricardo Ramirez

I slutningen af oktober modtog beboerne en såkaldt naboorientering fra kommunen. Heri oplyser kommunens Plan- og Arkitektur-afdeling, at man er indstillet på at give dispensation i forhold til lokalplanen, således at firmaet MJC får mulighed for at bygge et syvetagers hus med knapt så skrå tagpartier, som lokalplanen foreskriver.

Bryggebladet har haft lejlighed til at kigge alle indsigelserne igennem. Og der er mange. Flere end en naboorientering sædvanligvis kaster af sig, hvilket også har overrasket embedsmændene i kommunens Plan & Arkitektur-afdeling.

Det har også overrasket MJC’s arkitekter, Schmidt, Hammer & Lassen:

- De mange protester har overrasket os meget. Desværre er der i høj grad tale om, at naboerne har misforstået Nicolineparken, siger sagsarkitekt Michael Møller Pedersen. Han peger blandt andet på, at Nicolineparken ikke bliver højere, end lokalplanen tillader.

Byggestart meddelt inden udløb af indsigelsesfrist

Beboerne frygter, at deres indsigelser ikke vil blive hørt, og noget kunne tyde på, at de har ret. I hvert fald modtog beboerne, fire dage før indsigelsesfristen var udløbet, besked om, at byggeriet nu ville gå i gang! Det har overrasket mange, blandt andre Lars Møller Nielsen:

- Jeg forstår ikke, hvordan E. Pihl og Søn (entreprenørerne, red.) kan meddele, at byggeriet starter inden for kort tid, når kommunen endnu ikke har givet byggetilladelse. Enten er det uprofessionelt, eller også er det udtryk for, at bygherrerne er sikre på at få byggetilladelse på trods af nabohøringen, siger han.

- Er det sidste tilfældet, må man spørge sig selv, hvorfor kommunen overhovedet laver en lokalplan, hvis det er så let at få dispensation fra den? Og hvorfor inviterer man naboerne til at komme med kommentarer, hvis man alligevel ikke lytter? spørger Lars Møller Nielsen, som er en af de mange beboere, der har protesteret.

Plan & Arkitektur afviser, at der allerede er givet byggetilladelse.

- Det er klart, at Plan & Arkitektur er positive over for projektet, ellers ville vi jo ikke have anbefalet dispensationerne. Men med så mange indsigelser er det ikke en beslutning, vi som embedsmænd kan træffe. Det overlader vi selvfølgelig til politikerne, forklarer Kirsten Mølgaard fra Plan & Arkitektur.

Politikere: Indsigelserne vil blive behandlet seriøst

Sagen kommer derfor på dagsordenen til Bygge- og Teknikudvalgets møde den 8. december, og tidligst herefter kan en eventuel byggetilladelse udstedes.

Bryggebladet har kontaktet to politikere i udvalget, som begge lover, at indsigelserne vil blive behandlet seriøst.

- Dispensationer må og skal aldrig blive en metervare, som man udsteder i flæng. Hvis der er god begrundelse for at dispensere, skal det selvfølgelig gøres, men generelt har vi jo vedtaget lokalplaner for, at de skal overholdes, siger det socialdemokratiske medlem af Bygge- og Teknikudvalget, Winnie Larsen-Jensen, der opfordrer beboerne til at søge foretræde for udvalget, så de kan fremlægge deres syn på sagen. agn

Læs mere i følgende artikler:

01.12.04 - Nicolineparken: Udsigt til syv etager
01.12.04 - Nicolineparken: Politikerne overtager sagen fra embedsmændene
01.12.04 - Nicolineparken: En grisk plan
01.12.04 - Nicolineparken: Beboerne har misforstået os, mener arkitekt
01.12.04 - Nicolineparken: Kort over området og øvrige fakta

På bryggebladet.dk den 30. november 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 20-2004 (udkommer 1. december).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet