HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

ARKITEKTEN: BEBOERNE HAR MISFORSTÅET VORES PROJEKT

Nicolineparken bliver ikke højere end lokalplanen tillader, siger ejendommens arkitekt fra det velrenommerede arkitektfirma Schmidt, Hammer & Lassen.

BRYGGEBLADET 01.12.2004 - - De mange protester har overrasket os meget. Desværre er der i høj grad tale om, at naboerne har misforstået Nicolineparken, siger Michael Møller Pedersen fra arkitektfirmaet Schmidt, Hammer & Lassen.

Sådan ser Nicolineparken ud på papiret. På syvende etage vil der være en blanding af åbne taghaver og mindre havestuer. Det er de mindre havestuer, der overskrider højdegrænsen, og derfor kræver dispensation. (Illustration: Schmidt, Hammer & Lassen)

Schmidt, Hammer & Lassen er en af Danmarks større tegnestuer og står blandt andet bag store bygninger som Den Sorte Diamant, Nykredits domicil ved Langebro samt det nye kunstmuseum AROS i Århus.

Michael Møller Pedersen afviser kritikken fra blandt andet Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, der har kaldt Nicolineparken for et stort, grimt hus.

- Vores vision har været at lave et byggeri, som passer til kvarteret. Vi mener selv, at der er tale om en klar inspiration fra et klasssisk københavnerhus, som i øvrigt er udviklet i tæt dialog med kommunens Plan & Arkitektur-afdeling. Vi har ikke på noget tidspunkt haft et ønske om at genere naboerne, og det mener vi heller ikke, det kommer til at gøre, siger Michael Møller Pedersen.

- Vi er ikke griske

- Beboerne har for det første misforstået byggeriets højde. Bygningen kommer ikke til at tage mere udsigt fra beboerne i Thorshavnsgade, end det er udlagt i lokalplanen. Bygningen bliver nemlig ikke højere end de 23 meter, lokalplanen tillader.

- Vi har bare valgt at bygge fem etager plus to partielle etager i tagfladen i stedet for de oprindeligt foreslåede fem etagers bolig samt en udnyttet tagetage. Desværre fremgik dette vist ikke tydeligt nok af den naboorientering, som Københavns Kommune udsendte i slutningen af oktober, siger Michael Møller Pedersen.

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse kalder i sit svar dette for et "arkitektonisk kneb", der "virker lidt grisk". Men det afviser Michael Møller Pedersen. Bygherren, MJC Ejendomme, har købt grunden af Freja Ejendomme (det statslige ejendomsselskab, der har forestået udviklingen af Ny Tøjhus grunden, red.) med en byggeret på 17.500 etagekvadratmeter.

- Vi vil selvfølgelig forsøge at bygge alle disse kvadratmeter, blandt andet for at økonomien i projektet kan hænge sammen. Og ved at føje en ekstra etage på er det lykkedes. Det er absolut ikke griskt. Vi bygger det areal, som andre har bestemt, at grunden og kvarteret kan bære, siger Michael Møller Pedersen.

Vil vise skyggediagrammer til politikere

- Desuden er der tale om, at vi har søgt dispensation vedrørende de såkaldte "højdegrænseplaner", forklarer Michael Møller Pedersen.

Højdegrænseplaner er et mål for, hvorledes tagkonstruktionen på nye bygninger kan indrettes og fastlægges blandt andet i forhold til nabobygningerne. Populært sagt betyder en overskridelse, at tagkonstruktionen rækker ud over de skrålinjer, der er fastsat i lokalplanen.

- På toppen af Nicolineparken har vi planlagt at lave taghaver og -opholdsrum, som i begrænset omfang ville komme til at overskride de skrå højdegrænseplaner, men det vil heller ikke betyde, at naboernes udsigt forværres, siger Michael Møller Pedersen.

Schmidt, Hammer og Lassen har søgt om foretræde på Bygge- og Teknikudvalgets møde den 8. december, hvor politikerne skal tage stilling til, om projektet får byggetilladelse. Arkitektfirmaet har tidligere udarbejdet skyggediagrammer til internt brug for at se, hvor mange skygger byggeriet vil kaste på ejendommene i Thorshavnsgade. Disse diagrammer bliver nu verificeret, så de kan præsenteres for Bygge- og Teknikudvalget.

Michael Møller Pedersen mener desuden, at de underskriftslister, der har været ophængt i opgangene i Thorshavnsgade, ikke har afspejlet de faktiske forhold.

- Hvis jeg så sådan et opslag i min opgang, ville jeg formentlig også skrive under. Desværre ville det være på et forkert grundlag, siger Michael Møller Pedersen, og peger på, at der i en af undersriftsindsamlingerne tales om, at der skal gives dispensation til at bygge højere.

Hvis politikerne i Bygge- og Teknikforvaltudvalget vælger at give byggetilladelse til Nicolineparken, forventer Michael Møller Pedersen, at byggeriet kan starte inden jul. I 2006 kan de nye beboere flytte ind. agn

Links til andre nyheder om Nicolineparken:

01.12.04 - Nicolineparken: Udsigt til syv etager
01.12.04 - Nicolineparken: Politikerne overtager sagen fra embedsmændene
01.12.04 - Nicolineparken: En grisk plan
01.12.04 - Nicolineparken: Beboerne har misforstået os, mener arkitekt
01.12.04 - Nicolineparken: Kort over området og øvrige fakta

På bryggebladet.dk den 30. november 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 20-2004 (udkommer 1. december).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet