HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

EN GRISK PLAN

- Bygherren og arkitekten har en ret grisk plan, mener Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse.

BRYGGEBLADET 01.12.2004 - Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse har også deltaget i høringen om Nicolineparken og kalder blandt andet byggeriet for et "arkitektonisk kneb", der "virker lidt grisk". Foreningen frygter, at det kan skabe præcedens i andre byggesager. Bryggebladet har bedt Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse om at uddybe kritikken:

- Vi synes, det er en ret grisk plan, hvor bygherren og arkitekterne gør, hvad de kan for at få lov til at bygge mere, end hvad der er rimeligt. Resultatet er først og fremmet meget grimt og u-københavnsk. Man burde stikke fingeren i jorden og se, hvordan byggeriet ser ud i området, før man går ud og foreslår noget nyt, skriver næstformand i Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse Michael Varming i en uddybende mail.

- Højdegrænseplaner er til for at skabe lys i gaden. Der er ikke noget galt med stor tæthed i en by, men der er noget galt med megen skygge og vind nede i gaderne, fortsætter han.

Skitse til Nicolineparken. (Illustration: Schmidt, Hammer & Lassen)

- Det kan i visse tilfælde være i orden at give en dispensation fra de gældende byggeregler, men det skal være velbegrundet. Eksempler på velbegrundede dispensationer er, hvis der bygges klos op ad en station, eller hvis man tilfører stedet et arkitektonisk monument. I tilfældet med Nicolineparken vil man desværre bare bygge et stort, grimt hus, påpeger Michael Varming.

- Tænk på, hvordan lysforholdene bliver nede i stueetagen og på første sal. Vi skal vel ikke ligefrem bygge slum her i 2004!, slutter Michael Varming.

Han henviser i øvrigt til forskning fra Statens Byggeforskningsinstitut, der peger på, at kontakten mellem børn i gården og forældre i lejlighederne aftager, når man når over fjerdesalshøjde. Derfor finder foreningen ikke, at Nicolineparken vil være egnet til familieboliger, hvilket København ellers har størst behov for. agn

Links til andre nyheder om Nicolineparken:

01.12.04 - Nicolineparken: Udsigt til syv etager
01.12.04 - Nicolineparken: Politikerne overtager sagen fra embedsmændene
01.12.04 - Nicolineparken: En grisk plan
01.12.04 - Nicolineparken: Beboerne har misforstået os, mener arkitekt
01.12.04 - Nicolineparken: Kort over området og øvrige fakta

På bryggebladet.dk den 30. november 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 20-2004 (udkommer 1. december).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet