HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NICOLINEPARKEN: KORT OVER OMRÅDET OG ØVRIGE FAKTA

BRYGGEBLADET 01.12.2004 - Som det fremgår af andre artikler her på bryggebladet.dkdiskuteres den nye beboelsesejendom Nicolineparken i øjeblikket. På denne side kan du se et kort over området samt læse øvrig fakta om dispensationssagen. agn

Nicolineparken skal opføres på Ny Tøjhus grunden mellem Thorshavnsgade og Klaksvigsgade. Grafik: agn

Dispensationen:

I naboorienteringen skriver Plan & Arkitektur følgende:

"Boligbebyggelsen overholder den fastlagte maksimale gesimshøjde på 19 meter og den fastlagte maksimale bygningshøjde på 23 meter. Da der er tale om en mindre overskridelse af det skrå højdegrænseplan mod Thorshavnsgade og Klaksvigsgade, og da overskridelsen kun omfatter delstrækninger af bebyggelsen, hvor der indrettes havestuer og ved tværbygnings-gavle, er kommunen positiv overfor, at der meddeles dispensation til projektet."

Indsigelserne:

Bryggebladet har haft lejlighed til at kigge samtlige indsigelser igennem. I alt har kommunen modtaget 10 skriftlige indsigelser fra blandt andet beboere i Thorshavnsgade, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse samt et arkitektfirma, der opfører andre bygninger på Ny Tøjhus grunden. Desuden har man modtaget i alt omkring 114 underskrifter, der protesterer mod, at der gives dispensation.

Blandt argumenterne mod Nicolineparken kan man læse følgende:

- Vil forringe værdien af ejerlejligheder.
- Ny Tøjhus grunden bliver i forvejen overbebygget, så der skal ikke gives dispensation til mere byggeri.
- Der skal tages større hensyn til de øvrige huse i området. Nicolineparken skaber kontraster i kvarteret frem for harmoni.
- Hvad er meningen med en lang lokalplanproces, når man straks derefter dispenserer fra bestemmelserne til skade for naboerne?

Links til andre nyheder om Nicolineparken:

01.12.04 - Nicolineparken: Udsigt til syv etager
01.12.04 - Nicolineparken: Politikerne overtager sagen fra embedsmændene
01.12.04 - Nicolineparken: En grisk plan
01.12.04 - Nicolineparken: Beboerne har misforstået os, mener arkitekt
01.12.04 - Nicolineparken: Kort over området og øvrige fakta

På bryggebladet.dk den 30. november 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 20-2004 (udkommer 1. december).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet