HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

GODE FORHOLD I HEKLA PARK

Selvom græstæppet nogle steder er slidt, så er Hekla meget tilfreds med det nye anlæg.

BRYGGEBLADET 09.06.2004 - Alt i alt er Hekla meget tilfreds med det nye anlæg på den lidet flatterende Lossepladsvej. Anlægget blev indviet sidste sommer.

Skud- og løbetræning under opvarmningen til damejuniors kamp mod CIK. (Foto: Ricardo Ramirez)

- Vi har fået meget mere plads, men der er selvfølgelig altid et par ting, man godt kunne tænke sig blev rettet, siger ungdomsformand Alex Andreassen.

- Vores baner er desværre for dårlige. Flere steder er græslaget slidt næsten af. Men det mest mærkelige er, at der ofte kommer store sten op fra muldlaget. Ret underligt, da banerne jo er anlagt ovenpå en gammel losseplads, hvor der tilmed er lagt et net mellem den oprindelige overflade og det nye muldlag, siger Heklas formand Tommy Pedersen.

Også indenfor er forholdene blevet bedre. Omklædningsfaciliteterne er gode, og der er også blevet plads til et stort fællesrum med bar.

- Før klædte vi om i en skurvogn. Det gør vi ikke mere, hvilket vi kan takke de mange Hekla-folk for, der har lagt et meget stort stykke arbejde i at få anlægget op at stå, siger Alex.

Ved åbningen af Hekla Park i sommeren 2003, sagde Hekla farvel til klublokalerne i kælderen i Egilsgade. Dengang lød der lidt ærgerlige toner fra specielt de knap så unge medlemmer. Men disse kritiske røster er stoppet nu.

- Efter at folk har set hvilke muligheder, der er på det ny anlæg, så er der ikke så mange, der savner Egilsgade mere, siger Alex.

Så alt i alt er der stor tilfredshed at spore. Endnu er der dog ikke kommet en bus til klubben. Så børnene skal stadigvæk op på jernhesten og køre langs den stærkt trafikerede Artillerivej for at komme til anlægget på Lossepladsvej.

- Til gengæld har vi fået lovning på at få flere parkeringspladser tæt på anlægget, hvilket vi har savnet meget. Ligeledes har Vej & Park lovet at lave en helle på Lossepladsvej til efteråret, så det bliver nemmere at komme over vejen, siger Tommy.

Hekla har udnyttet placeringen ved den stærkt trafikerede vej til at sælge reklamer til sponsorer, som dermed bliver meget synlige for de forbipasserende bilister.

- Reklamerne er meget synlige fra Lossepladsvej. Så du må gerne skrive, at hvis man er interesseret i at blive sponsor for Hekla, så kan man bare ringe til mig, siger Tommy med et smil på læben.

Det er hermed gjort. Man kan kontakte Tommy på telefon 21 77 49 81. agn

Læs mere om Hekla på boldklubbens egen hjemmeside.

Links til andre nyheder:

Links til udvalgte gamle artikler:

På bryggebladet.dk den 8. juni 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet den 9. juni 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet