HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

ØKOHAVERNE PÅ BRYGGEN

Mange deltog i den stiftende generalforsamling i Amager Fælled Økohaver. Nu mangler foreningen bare noget jord.

BRYGGEBLADET 09.03.2005 - I søndags var der stiftende generalforsamling i Amager Fælled Økohaver. Dette var den foreløbige kulmination på Initiativgruppen for flere Nyttehaver på Islands Brygges arbejde i de senere år. Med den nye forening er de organisatoriske rammer for en ny haveforening blevet fastlagt, nu mangler have-entusiasterne bare noget jord for at kunne virkeliggøre drømmene.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ve’ det. Men på disse snedækkede arealer håber nyttehave-folket, at grøntsager, blomster og frugter kan spire frem. (Foto: Nyttehavegruppen)

Rigtig mange bryggeboere havde valgt at tage turen til fælleshuset Perlen i H/F Sønderbro, der ved mødets start var mere end tætpakket. Naturvejleder Nanna Fournaise åbnede mødet med at fortælle om visionerne for de kommende nyttehaver og sagde blandt andet:

- Det er vigtigt at slå fast, at de kommende haver på fælleden er moderne nyttehaver med fokus på det økologiske og sociale.

Det indebærer, at haverne er et socialt arrangement langt væk fra de traditionelle kolonihaver omkranset af stakit eller meterhøje hække. I nyttehaver må man ikke barrikadere sig og lukke sin egen lille have inde. Man skal møde sine naboer og alle andre på en langt mere åben måde, og der vil derfor laves specielle regler om og forslag til beplantning, brug af miljørigtige materialer, forbud mod sprøjtemidler og eventuelt krav om brug af solcelleanlæg.

Ifølge naturvejlederne skal nyttehavernes stærke side være, at nyttehaveejerne møder hinanden, drager nytte af hinandens forskelligheder og faglige viden. Ud over nyttehaverne er der planer om en del fælles arealer og naturlegepladser - ikke kun for haveejerne, men for alle.

De positive politikere

I mødet deltog to politikere fra Borgerrepræsentationen: Kultur- og fritidsborgmester Martin Geertsen (Venstre), Mikkel Warming (Enhedslisten) samt Socialdemokraternes overborgmesterkandidat Ritt Bjerregaard.

Martin Geertsen og Mikkel Warming var, som de selv sagde, for en gangs skyld enige om noget. De synes begge, at nyttehaverne er en rigtig god ide og mener, at storbymennesker må og skal have åndehuller, som økohaverne blandt andet vil give. De var også begge enige om, at det sikkert vil lykkes at finde de manglende millioner til projektet.

For Ritt Bjerregaard var det indlysende, at København skal have nyttehaver. Hun er selv en erfaren økolog og var begejstret over de mange økologiske tanker og ideer for haverne og var tydeligvis imponeret over visionerne omkring løsning af komposterings- og energiproblemerne i Amager Fælled Økohaver.

Med sin egen baggrund som økolog siden 1983 kunne hun dog se enkelte problemer i visionerne og opfordrede derfor Økohavernes to naturvejledere til at gentænke nogle af deres ideer.

Ritt Bjerregaard, som endnu ikke er involveret i drøftelser i borgerrepræsentationen, ville ikke tale om, hvorvidt der kunne skaffes penge til projektet. I stedet ville hun vente og se udfaldet af efterårets valg og i mellemtiden tænke videre på den gode ide.

Kamp for og ikke om jorden

Formanden for Kolonihaveforbundets kreds 1, Preben Jacobsen, var også til stede. Han var ligeledes positiv over for gruppens visioner, men så et problem i at finde plads til de mange fællesarealer, idet antallet af grunde er relativt få.

- Jeg håber ikke, at dette bliver en kamp om jorden, men at projektet bliver en kamp for jorden, sagde Preben Jacobsen.

Mødet sluttede med en lille tur ud i det blå. Der blev kigget på kommende nyttehavegrunde, diskuteret forurenet jord og snakket ventelister og jordlodsstørrelser. boz

Links:

Nyttehavegruppens hjemmeside

Links til tidligere artikler:

06.10.04 - Ingen penge til flere nyttehaver på budget 2005
17.09.04 - Måske penge til flere nyttehaver allerede i 2005
22.09.04 - Nyttehaver: Kampen om jorden
22.09.04 - Haveforening aner lys for enden af tunnelen

På bryggebladet.dk den 9. marts 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 04-2005 (udkommer den 9. marts).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet