HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

KAMPEN OM JORDEN

Flere nyttehaver på fælleden er rykket nærmere, men forude venter mange forhindringer. Dels skal pengene findes, dels skal der tages hensyn til genhusningen af eksisterende haveforeninger.

BRYGGEBLADET 22.09.2004 - Selvom en række områder på fælleden i plejeplanen er udlagt til nye haveforeninger, er det ikke ensbetydende med, at man fra den ene dag til den anden kan lave en masse nyttehaver til haveløse bryggeboere.

For det første er der et økonomisk spørgsmål. Kommunens midler er selvfølgelig ikke ubegrænsede. Men mindst lige så vigtig en diskussion, som vel har eksisteret lige siden mennesket begyndte at opdyrke jorden i stenalderen. Vi snakker om "kampen om jorden".

H/F Faste Batteri sommeren 2004. (arkivfoto: Ricardo Ramirez)

For hvem skal have de nye haver? Hvem har mest ret til jorden? Det blev hurtigt nogle af diskussionsemnerne på sidste uges debatmøde i kulturhuset om flere nyttehaver.

Vi kæmper for Bryggen

Ordstyrer Katrine Hahn fra initiativgruppen indledte med at fastslå, at det vigtigste for initiativgruppen selvfølgelig er at skabe nye nyttehaver til bryggeboerne. Hun understregede samtidig, at nyttehavegruppen prioriterer samarbejdet med Kolonihaveforbundet og de eksisterende nyttehaver højt.

- Der er mange interesser på spil i denne sag. Vores vision er at få nogle flere nyttehaver på Islands Brygge, så Bryggen bliver et endnu bedre sted at bo, sagde hun.

Koloni- og nyttehaver fungerede oprindeligt som en nødvendighed for mange af storbyens arbejdere. Det var en billig og nogle gange den eneste mulighed for at supplere fødevarerne. I dag er det ikke sådanne behov, som er de vigtigste. Derimod er det muligheden for at få frisk luft og jord under neglene, der trækker. Koloni- og nyttehaver er et rekreativ fritidstilbud til travle storbymennesker.

H/F Faste Batteri sommeren 2004. (arkivfoto: Ricardo Ramirez)

Og behovet er stort. Formanden for Kolonihaveforbundets kreds 1, Preben Jacobsen, deltog også i mødet. Han kunne fortælle, at der står mindst 2.000 mennesker på ventelisterne i de københavnske haveforeninger. Mange steder har man lukket ventelisterne. Han manede derfor til besindighed og opfordrede de havehungrende bryggeboere til også at tænke på resten af København.

Formand for lokalrådet, Jørgen Thyregod, slog fast, at for Islands Brygges Lokalråd drejer sagen sig om at skaffe flere haver til bryggeboerne.

- Jeg har stor forståelse for, at andre haveforeninger i byen gerne vil genhuses på fælleden, men jeg tør godt sige, at vi først og fremmest kæmper for flere haver til bryggeboerne. Desuden vil vi kæmpe for, at haveforeningen Faste Batteri kan overleve, sagde han.

Positive politikere

I mødet deltog tre politikere fra Borgerrepræsentationen: Kultur- og fritidsborgmester Martin Geertsen (Venstre), Mikkel Warming (Enhedslisten) samt Johannes Nymark (Socialdemokraterne). De to sidstnævnte er medlem af Bygge- og Teknikudvalget.

I de indledende oplæg gjorde alle tre politikere klart, at de ser positivt på, at der etableres flere nyttehaver.

- Jeg ser koloni- og nyttehaver som et slags kulturelt tilbud, der giver tid og ro til fordybelse. Venstre er ekstremt positive overfor både at finde en løsning på de eksisterende havers problemer samt at lave nye haver, sagde Martin Geertsen.

- Storbyens puls er utrolig høj. Sådan skal det være i en storby. Men pulsen skal ikke være høj hele tiden, og der er nyttehaver en oplagt mulighed. Derfor skal der findes en løsning på genhusningsproblematikkerne ligesom der skal etableres nye nyttehaver snart, sagde Mikkel Warming.

- Koloni- og nyttehaver giver byen en stor herlighedsværdi. Haveforeninger er også natur, så jeg er ikke bange for at bruge dele af fælleden på nyttehaver. For mig er det vigtigt, at vi finder en løsning på H/F Faste Batteris problemer, men jeg ser også meget fortrøstningsfuldt på mulighederne for at lave flere nyttehaver, sagde Johannes Nymark.

Konkrete løfter

Alt i alt tre enslydende oplæg, som lovede godt for udsigterne til flere nyttehaver. Flere spørgere forsøgte dog at afæske politikerne mere konkrete løfter angående nye haver. Og en god halv time inde i debatten tog Mikkel Warming ordet, efter at han havde konfereret med Martin Geertsen:

- Venstre og Enhedslisten vil stille forslag om, at der på næste års budget bevilges 2,2 millioner kroner til de første haver, sagde Mikkel Warming (Ø).

Efter mødets afslutning spurgte Bryggebladet Johannes Nymark om Socialdemokraternes holdning til at deltage i denne "garanti".

- Som Venstre og Enhedslisten godt ved, er budgetforhandlingerne i fuld gang i øjeblikket, og derfor kan jeg ikke love, at vi kan finde pengene allerede nu. Til gengæld kan jeg love, at aftenens møde har åbnet mine øjne endnu mere for, at der er et stort behov for nyttehaver, hvilket jeg selvfølgelig vil tage med hjem til min gruppe på rådhuset.

- Jeg er for det første meget optaget af at finde en fornuftig løsning for haveforeningen Faste Batteri, og derefter vil jeg meget gerne kigge på muligheder for nye nyttehaver, sagde Johannes Nymark.

Længere havde Johannes Nymark ikke mandat til at gå i en situation, hvor andre af partiets folk, blandt andet miljøborgmester Winnie Berndtson, som oprindeligt var inviteret til at deltage i mødet, sad i budgetforhandlinger på rådhuset.

Venstre og Enhedslisten er i den sammenhæng sat lidt uden for døren. Budgetforslaget fastlægges først og fremmest af Socialdemokraterne, hvorfor man kunne opfatte Venstres og Enhedslistens garanti som lidt politisk drilleri. Dette var Mikkel Warming ikke enig i.

- Jeg mener virkelig, at det bør være muligt at finde de første millioner allerede på næste års budget, og det er derfor, vi vil stille forslag om det, sagde han efterfølgende.

Vil ikke skabe konflikter

På mødet var der en del uklarhed omkring, hvor mange erstatningshaver, der er brug for, og hvornår. Det står i hvert fald klart, at der skal findes en snarlig løsning for H/F Prøvestenen på Østamager, som ligger i et område, hvor Skanska skal opføre nyt byggeri.

Nogle af de over 130 deltagere snakker nyttehaver i en pause til det store debatmøde (foto: Nyttehavegruppen)

Embedsmand Birgitte Kortegaard fra Vej & Park, som flere gange var i vælten på mødet, oplyste, at der også er mulighed for at lave haveforeninger på Amager Fælled i området syd for Vejlands Alle.

Katrine Hahn fra Nyttehavegruppen ser dette område som en oplagt mulighed for at finde en løsning, der kan tilfredsstille alle parter.

- Vi er ikke interesserede i at skabe konflikter, men vil meget gerne samarbejde med de eksisterende haveforeninger i Kolonihaveforbundet. Det er oplagt at bruge områderne syd for Vejlands Alle til genhusningsområde, således at man kan bruge områderne tættere på Bryggen til nye nyttehaver til gavn for bryggeboerne, sagde hun til Bryggebladet efterfølgende.

Nyttehavegruppens argument er, at hvis man alligevel skal flytte en haveforening fra den ene ende af byen til den anden, så er der ikke forskel på, om man ligger nord eller syd for Vejlands Alle. Til gengæld vil der være stor forskel for de lokale bryggeboere. Desuden er området syd for Vejlands Alle mere velegnet til genhusning af store haveforeninger. Her er arealerne ganske enkelt meget større.

- Vi er utrolig glade for, at så mange mødte frem. Det bliver en lang og sej kamp, men vi glæder os over politikernes positive udmeldinger. Haverne skal nok komme, men vi er selvfølgelig indstillet på, at der kommer til at gå et stykke tid, sagde en tilfreds Katrine Hahn til Bryggebladet.

- Nu holder vi lige et par ugers pause ovenpå mødet, og så trækker vi i arbejdstøjet igen, sluttede hun. agn

Links til andre nyheder:

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet