HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

MÅSKE PENGE TIL NYTTEHAVER ALLEREDE I 2005

Venstre og Enhedslisten lovede de omkring 130 fremmødte til onsdagens debatmøde om flere nyttehaver, at de vil fremsætte forslag om penge allerede i 2005.

BRYGGEBLADET 17.09.2004 - Venstre og Enhedslisten vil stille forslag om at der allerede på næste års budget bevilges 2,2 millioner kroner til de første haver, sagde Mikkel Warming fra Enhedslisten på vegne af sig selv og kultur- og fritidsborgmester Martin Geertsen (Venstre) på onsdagens debatmøde om flere nyttehaver på Bryggen.

Dermed fik den store forsamling et konkret tegn på at det nytter at deltage i debatmøder. I skrivende stund er det dog endnu ret uvist om de to partier får held til at gennemføre deres forslag, da budgetforhandlingerne allerede er langt fremskredne. Under alle omstændigheder vil de to partiers forslag betyde at sagen nu kommer på den officielle dagsorden.

Politikerne i Københavns Kommune kan efter sidste uges debatmøde nemlig ikke være i tvivl om at der er behov for flere nyttehaver på Islands Brygge. Mindst 130 mennesker var mødt frem, hvilket må ses som en klar indikation på at behovet er til stede.

På mødet var der to hovedtemaer. For det første hvordan og hvornår kan der etableres nye nyttehaver på Amager Fælled. For det andet diskuterede forsamlingen hvordan lukningstruede haveforeninger, som blandt andet Faste Batteri sikres genhusning.

Hovedparten af de fremmødte var haveløse bryggeboere, men der deltog også repræsentanter fra eksisterende haveforeninger, der så mødet som en mulighed for at komme i dialog med politikerne. Blandt de mest ivrige var formanden for haveforeningen Faste Batteri, Max Bruun, der i flere omgange gjorde rede for foreningens forslag til hvordan, Faste Batteri kan sikres overlevelse i forbindelse med udvidelsen af Skolen på Islands Brygge. Ligeledes var blandt andet formanden for den lukningstruede haveforening Prøvestenen på Østamager mødt frem.

Mødet understregede således, at der er behov for alle de haver kommunen kan fremtrylle. agn

Læs mere om mødet og de efterfølgende reaktioner i følgende artikler:

22.09.04 - Nyttehaver: Kampen om jorden
22.09.04 - Haveforening aner lys for enden af tunnelen

På bryggebladet.dk den 17. september 2004.
Artikel bringes i redigeret form i Bryggebladet 15-2004, der udkommer den 22. september.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet