HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

INGEN PENGE TIL FLERE NYTTEHAVER PÅ BUDGET 2005

BRYGGEBLADET 06.10.2004 - På nyttehavemøde i kulturhuset for tre uger siden lovede Martin Geertsen (V) og Mikkel Warming (Ø) at de ville stille forslag om at sætte midler af til at etablere de første nye nyttehaver på Bryggen i 2005.

Desværre for de nyttehaveinteresserede bryggeboere vandt dette forslag ikke politisk gehør. Både Venstre og Enhedslisten står uden for kredsen af forligspartier og har derfor kun haft lille indflydelse på udfaldet af budgetforhandlingerne.

Endnu skal man ikke helt opgive håbet. Selvom der ikke er afsat penge direkte til nyttehaver på budgettet, råder kommunen over forskellige konti, hvorfra der muligvis kan afsættes penge alligevel. agn

Links til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 6. oktober 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet 16-2004, der udkom den 6. oktober.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet