HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

LOKALPLAN FOR HAVNESTAD VEDTAGET

Debatten har først og fremmest drejet sig om trafikken på Artillerivej.

BRYGGEBLADET 08.06.2005 - Lokalplanen for de sidste dele af Havnestad, der har været sendt i høring siden begyndelsen af året, er nu ved at blive endelig vedtaget. Lokalplanen har affødt en betydelig lokal debat, og kommunen har modtaget mange høringssvar.

Debatten har først og fremmest drejet sig om trafikken på Artillerivej og ikke om selve lokalplanforslaget, som egentlig blot fastlægger rammerne for de sidste tre byggefelter i Havnestad.

De mange trafikale indsigelser er der derfor heller ikke taget direkte stilling til i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen. Men der hersker vist ringe tvivl om, at de har tjent et formål i forhold til at få politikere og embedsmænd gjort opmærksomme på de trafikale problemstillinger på Artillerivej – et emne som Bryggebladet har dækket intensivt hele foråret.

Andre høringssvar har beskæftiget sig med bebyggelsesprocenter, adgangsforhold til noget af det planlagte byggeri samt butiksliv i området. For alle disse indsigelser gælder, at de ikke har ført til større ændringer af lokalplanforslaget.

Nu mangler kun den endelige formelle vedtagelse i Borgerrepræsentationen, før byggeriet i de tre delområder kan gå i gang.

Første projekt vil formentlig være et boligbyggeri ved Artillerivej umiddelbart syd for Axel Heides Gade.

Desuden er det også forventeligt, at Det Kongelige Teater snarest forlader sine lagerbygninger overfor Bryggens Børne- og Ungdomscenter.

Her skal der også skabes plads til boliger, når lagerhallen er blevet revet ned. Til gengæld er der ifølge Bryggebladets oplysninger ingen konkrete planer for Kigkurren-komplekset, selvom der i lokalplanen åbnes for, at dele af dette kan nedrives. agn


Links til andre artikler:

20.04.05 - Havnestad færdiggøres
26.01.05 - Flere boliger på vej i Havnestad
22.09.04 - V-politiker: Havnestad må ikke blive en kedelig forstad
08.09.04 - Havnestad: Over 2000 nye boliger, men hvor er butikkerne?
08.09.04 - Havnestad: Forstadens mulige indtog på Bryggen

På bryggebladet.dk den 8. juni 2005.
Redigeret udgave af artikel, der bringes i Bryggebladet 10-2005 (udkommer den 8. juni).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet