HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NY BRO UDEN FORBINDELSE TIL FÆLLEDEN

Lokal politiker frygter endnu en halv løsning i Havnestad.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 06.09.2006

Når Bryggebroen åbner i næste uge, får bryggeboerne nem adgang til Havneholmen og Vesterbro. Så langt så godt, fristes man til at sige. For tanken med broen har fra kommunens side også været, at give vesterbroborgerne nemmere adgang til fælleden. Bryggebroen er nemlig en del af den overordnede plan for et grønt cykelstinet i København.

Godt skjult bag buskene starter en bumpet sti fra enden af Axel Heides Gade. Efter få meter skal cyklisterne passere en intermistisk bro over en af fælledens mange kanaler. (Foto: Ricardo Ramirez)

Bryggebroen får på denne side af havnen forbindelse til Axel Heides Gade, som krydser gennem Havnestad forbi Netto til Artillerivej. Herfra er det meningen, at den grønne cykelrute skal fortsætte ad en sti på fælleden for at få forbindelse til fælledens vidtforgrenede net af øvrige stier.

Der er faktisk en sti på strækningen i dag, men som det fremgår af billederne, er stien i dens nuværende forfatning mere egnet som gedesti.

Ingen penge til 200 meter sti

De grønne cykelruter gennemføres, efterhånden som der bliver bevilget penge til de enkelte etaper. Og stykket fra Axel Heides Gade til fælleden er der ikke bevilget penge til.

Heller ikke selvom Bryggebroen åbner meget snart. oplyser Jens Christian Højgaard fra Vej og Park til Bryggebladet.

På fælleden viser et skilt vej mod Axel Heides Gade (foto til ovenfor). Men stien er langtfra egnet til almindelig cykling (nedenfor). Selvom mountainbike-ryttere nok skal synes, den er sjov at køre på. Foto: Ricardo Ramirez

Det vil derfor kræve, at politikerne i Miljø- og Teknikudvalget tager en særskilt beslutning om at forbedre de omkring 200 meter sti, hvis broprojektet skal gøres endeligt færdigt.

Noget tyder på, at det kan blive tilfældet meget snart. I hvert fald har Jesper Schou Hansen (V), der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget og i øvrigt selv er bryggebo, tænkt sig at stille forslag om at få lavet stien meget snart.

– Forlænges stien ikke til fælleden, så mister vi halvdelen af pointen med Bryggebroen, siger han.

– Det må vi bare se at få besluttet, så vi for engang skyld ikke skal nøjes med en halv løsning i Havnestad. Det er faktisk beskæmmende, hvor mange ting vi kun har fået lavet halvt færdigt herude, påeger Jesper Schou Hansen og henviser blandt andet til manglen på butiksliv i denne nye del af Bryggen.

– Og på Havneholmen-siden af broen skal vi jo også leve med en midlertidig løsning i et par år, før man kan køre direkte fra Bryggebroen til Fisketorvet og Dybbølsbro, slutter han.

Læs mere i følgende artikler:

06.09.06 - Brofest den 14. september
07.06.06 - Bryggebroen ligger klar på kajen
25.01.06 - Reykjaviksgade lukkes og laves om til plads
17.05.06 - Bryggeboen bliver dyrere
03.05.06 - Endnu en bro over havnen planlægges
03.05.06 - Brygggebroen forsinkes

På bryggebladet.dk den 11. september 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 13-2006 (udkom den 6. september).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet