HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEBOEN BLIVER DYRERE

Havneholm-byggeri gør cykelbro til Fisketorvet otte millioner kroner dyrere.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 17.05.2006

Som omtalt i forrige nummer af Bryggebladet er færdiggørelsen af Bryggebroen blevet forsinket.

Luftfoto af området hvor Bryggebroen opføres. De sorte blokke er planlagt byggeri på Havneholmen. Foto: Kbh. Kommune

Politikerne besluttede i sidste uge at bevilge yderligere knap otte mio. kr. til cykelbroen. Det skal blandt andet betale for opførelsen af en midlertidig træbrygge, som skal lede cyklister og gående udenom byggepladserne på Havneholmen.

Her skal blandt andet anlægges et stort underjordisk p-anlæg, hvor Bryggebroen kommer i land på Havneholmen.

Var pengene ikke blevet bevilget, ville kommunen have stået med en bro til september, som ikke kunne bruges, fordi man ikke ville kunne komme i land på Sjællandssiden.

Den samlede pris for Bryggebroen forventes derefter at blive omkring 56 mio. kr. Heraf bidrager grundejerne på begge sider af havneløbet med omkring 17,5 mio. kr.

Læs mere i følgende artikler:

03.05.06 - Endnu en bro over havnen planlægges
03.05.06 - Brygggebroen forsinkes

På bryggebladet.dk den 17. maj 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 09-2006 (udkommer den 17. maj).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet