HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

ENDNU EN BRO OVER HAVNEN PLANLÆGGES

En eventuel kommende broforbindelse mellem Bryggen Syd og Teglholmen kædes sammen med havnetunnel.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 03.05.2006

Cykelbroen til Fisketorvet bliver måske ikke den sidste bro over Sydhavnen.

Foreløbig skitse til Bryggen Syd, hvor der blandt andet planlægges 1.600-1.800 boliger og en kunstig kanal. Helhedsplanen er udarbejdet af tegnestuen Plot (i dag hedder det B.I.G.), der også står bag Brygge-bjergene i Njalsgade.

Når alle den nye bydel Bryggen Syds 1.600-1.800 boliger står klar engang i næste årti vil Skolen på Islands Brygge ikke have plads til alle lokale børn.

Som omtalt i Bryggebladet før jul planlægger kommunen derfor, at nogle af børnene fra Bryggen Syd skal gå i skole på Sjællandssiden i det nye Teglholmskvarter.

Det vil kræve at der etableres endnu en broforbindelse over havnen.

Ifølge Bryggebladets oplysninger er skolebehovet dog ikke den eneste begrundelse for, at kommunen seriøst overvejer at bygge endnu en bro.

Teglværkshavnen er nemlig relativ utilgængelig for biltrafik. Derfor skal der findes alternative løsninger til at komme til og fra de mange nye boliger, der planlægges der.

En af dem kunne være en bilbro over havnen. En bilbro, der kædes sammen med tilkørselsanlæg til en eventuel kommende langsgående havnetunnel.

Indtil videre er der altså tale om meget overordnede streger på et stykke papir. Havnetunnelen er langt fra vedtaget endnu og kan tidligst stå klar et godt stykke ind i næste årti.

Hvordan børnene fra Bryggen Syd så skal komme i skole indtil da, melder historien ikke noget om.

Lokalplanforslag for Bryggen Syd vedtaget

I sidste uge vedtog Borgerrepræsentationen det reviderede lokalplanforslag for Bryggen Syd.

I forhold til det lokalplanforslag, der blev vedtaget i slutningen af 2005, er der i det nye forslag inkluderet relativt billige boliger, i overenstemmelse med overborgmester Ritt Bjerregaards boligplan.

Lokalplanforslaget sendes nu i høring.

Læs mere i følgende artikler:

19.04.06 - Bryggen Syd: Flere, billigere og tættere boliger
21.12.05 - Bryggen Syd: Lokalplanforslag klar - 1.500-1.700 nye boliger inden 2016
21.12.05 - Bryggebladet mener: Så er det din tur, Ritt
24.08.05 - Bryggen Syd: Venstre vil tvinge butikker igennem
24.08.05 - Bryggen Syd: Alle venter på lokalplanen
24.08.05 - Hvordan kan roklubben overleve?
04.05.05 - Bryggen Syd-direktør håber på fredeliggørelse af Artillerivej
06.04.05 - Bryggen Syd: Husk nu Artillerivej
23.03.05 - Bryggen Syd: Bryggens rivende udvikling fortsætter
23.03.05 - Bryggen Syd: Øget trafik på Artillerivej
23.03.05 - Bryggebladet mener: Flotte visioner for Bryggen Syd - men husk lige trafikken

På bryggebladet.dk den 3. maj 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 08-2006 (udkommer den 3. maj).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet