HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

REYKJAVIKSGADE LUKKES OG LAVES OM TIL PLADS

Reykjaviksgade, Thorshavnsgade og Vestmannagade skal trafiksaneres for 2,8 millioner kroner.

BRYGGEBLADET 25.01.2006 - Reykjaviksgade skal lukkes for gennemkørende trafik. Der skal laves en plads i den ende af gaden, der vender ud mod Thorshavnsgade. Vestmannagade skal ensrettes. Desuden skal sikkerheden for cyklisterne i Thorshavnsgade højnes, dels ved at lave en egentlig cykelsti i gadens sydlige del, dels skal hjørnet Njalsgade/Thorshavnsgade ud for Fakta-butikken renoveres.

Sådan lyder forslagene fra kommunens Vej & Park-afdeling, som politikerne i Teknik- & Miljøudvalget forventes at vedtage på et møde, der afholdes i dag (efter Bryggebladets deadline).

Den kommende plads ved Reykjaviksgade set fra Thorshavnsgades sydlige ende. Projektet gennemføres i løbet af 2006, hvis politikerne som forventet siger ja. (Skitse: Vej & Park)

– Vi har fået flere henvendelser fra beboerne i Reykjaviksgade. De vil gerne have lukket gaden på grund af den stigende trafikmængde, efter at Thorshavnsgade blev lukket for biltrafik til og fra Amager Boulevard i 2002, forklarer projektleder Jette Kjær fra Vej & Park til Bryggebladet.

Hvis projektet gennemføres, lukkes Reykjaviksgade for gennemkørende trafik og den del af gaden, der ligger ud til Thorshavnsgade omdannes til en lille plads med træer, bænke og plantebede.

Cykelsikkerhed øges

Ud for pladsen i selve Thorshavnsgade etableres cykelsti, hvilket mange cyklister sikkert ser frem til. Som forholdene er i dag, er det nemlig ikke ufarligt at cykle i Thorshavnsgade, hvor Klaksvigsgade munder ud.

Sådan gennemføres trafiksaneringen i Reykjaviksgade, Thorshavnsgade og Vestmannagade. (Kort: Bryggebladet på baggrund af kort fra Vej & Park)

I forbindelse med projektet rettes fortovene på Thorshavnsgades østlige side ud, og dele af området sælges til grundejerne på Ny Tøjhusgrunden.

Det betyder samtidig, at kommunen nedlægger den ene nedgang til fodgængertunnellen under Amager Boulevard. Den er blevet unødvendig, efter kommunen for et par år siden lukkede indkørslen til Thorshavnsgade fra Amager Boulevard for biler.

Vestmannagade ensrettes

Vestmannagade skal enrettes. Fremover må bilerne kun køre fra Islands Brygge mod Thorshavnsgade, så bilister fra Klaksvigsgade til Islands Brygge ikke fristes til at bruge Vestmannagade som smutvej.

Kommunen benytter lejligheden til at forbedre parkeringsforholdene ud for Fakta. Den eksisterende vinkelparkering skal omlægges til længdeparkering, hvilket vil øge trafiksikkerheden for cyklisterne. Samtidig vil kommunen lave ny beplantning på hjørnet af Thorshavnsgade og Njalsgade.

I forbindelse med projektet flyttes et busstoppested for bussen til børnehaven i Thorshavnsgade Den holder i dag i Reykjaviksgade, men skal fremover holde i selve Thorshavnsgade

Projektet koster i alt 2,8 mio. kr. Hvis projektet i dag godkendes i Miljø- og Teknikudvalget skal det endelig vedtages i Borgerrepræsentationen. Jette Kjær forventer derefter at projektet kan færdiggøres i løbet af 2006. agn

På bryggebladet.dk den 25. januar 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 01-2006 (udkommer den 25. januar).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet