HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEBROEN FORSINKES

Først til september kan cyklister og fodgængere komme tørskoet over vandet i den ende af havnen.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 03.05.2006

Åbningen af Bryggebroen (cykel- og gangbroen til Fisketorvet) forsinkes. Den åbner først engang i september.

Eller det er i hvert fald, hvad et noget hemmelighedsfuldt projektkontor i Vej & Park kunne fortælle Bryggebladet i sidste uge.

– Det bliver en gang i september. Mere kan vi desværre ikke sige på nuværende tidspunkt, lød det fra embedsfolkene.

Broen var ellers planlagt til at skulle åbne til juli, men på grund af problemer med at få byggeriet på Sjællandssiden til at falde i hak bliver den udskudt.

På Havneholmen ud for Fisketorvet skal der blandt andet opføres nye boliger.

Ifølge et notat fra Vej & Park har de ”igangværende byggerier på Havneholm vist sig at være så omfattende, at hele spidsen af Havneholm. hvor broen lander, er omdannet til byggeplads i de kommende år”.

Det betyder, at der på Havneholmen skal laves en midlertidig træbrygge til trafikken fra Bryggebroen, som skal fungere indtil slutningen af 2007, hvor byggeriet på Havneholmen er nået så langt, at der kan laves en mere permanent og direkte løsning.

Den midlertidige løsning vil fordyre byggeriet af Bryggebroen, som i forvejen er et projekt til omkring 50 millioner kroner. Broen betales delvist af grundejerne på begge sider af havneløbet.SAMSON KOMMER SNART IGEN

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 03.05.2006

Kæmpekranen Samson havde for et par uger siden lagt søvejen forbi Sydhavnen.

Her var den med til at sætte et bolværk op, der skal beskytte Bryggebroen (kommende cykel- og gangbro) mod påsejling.

Men Samson kommer snart igen. I slutningen af maj forventer entreprenøren Pihl & Søn at skulle placere de fem brosektioner på hver omkring 50 meter. Her skal Samson også give ”et nap” med.

Kan løfte 11-12 lokomotiver

Samson er angiveligt Nordeuropas største flydekran og hele Europas næststørste. Den omkring 85 meter høje kran kan løfte intet mindre end 950 tons op i 65 meters højde.

Til sammenligning vejer et af DSB’s elektriske lokomotiver 80 tons.

Dem ville Samson altså snildt kunne løfte en 11-12 stykker af på én gang.

Samson ejes af firmaet Dansk Bjærgning & Bugser, der ifølge Grenå Havns hjemmeside har betalt den nette sum af godt 100 millioner kroner for den koreansk-byggede kran.

Kranen udlejes til alle former for løfteopgaver, lige fra montering af store broelementer og andre tunge løfteopgaver på vandet til bjærgning af skibe på åbent hav.

På bryggebladet.dk den 3. maj 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 08-2006 (udkommer den 3. maj).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet