HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

SKOLEBYGNING I GANG UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER

Påbegyndes til sommer.

BRYGGEBLADET 04.02.2004 - Uanset hvad der kommer ud af den offentlige høring om lokalplanen for skoleområdet, kommer skoleudvidelsen i gang til sommer som planlagt. Det oplyser Jørgen Munch fra planlægningsafdelingen i Københavns Kommunes Bygge- og Teknikforvaltning.

Lokalplanforslaget skulle have været behandlet af Borgerrepræsentationen i januar måned. Og så skulle der være offentlig debat frem til maj måned, hvorefter den endelige lokalplan kunne vedtages og byggeriet gå i gang.

Men socialdemokraten Winnie Larsen-Jensen bremsede før jul behandlingen af lokalplanforslaget, fordi hun og hendes gruppe ønskede at ideen om et såkaldt kombi-bibliotek skulle inddrages i skoleudbygningen. Det arbejde har nu forsinket hele beslutningsproceduren, således at Borgerrepræsentationen først tidligst i marts kan sende et lokalplansforslag ud til offentlig diskussion.

Det bekymrer skolens byggeudvalg som refererer til lokalplanens bestemmelser om, at »Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke ændres, bebygges eller ændre anvendelse i perioden«. Det må så betyde at en forsinkelse i offentlighedsperioden også forsinker skoleudbygningen, lyder det fra skolen.

Tilladelse til første etape

– Men der ingen grund til at være nervøs. Skolens udbygning er nemlig sådan indrettet at første etape er ganske problemløs. Den kunne have været gået i gang for længe siden uden en lokalplan. Men eftersom perspektiverne er noget større, er første etape også inddraget i lokalplanen, og så er det rigtigt at der principielt ikke kan foretages noget, førend der ligger en endelig lokalplan, oplyser Jørgen Munch.

Derfor udsteder Bygge- og Teknikforvaltningen nu en byggetilladelse til første etape i skolens udbygning. Det er den etape der omhandler jordarealet mellem skolen og politiskolen.

Den nyeste af skolens bygninger – Græstagsbygningen – forlænges, så der kan bygges flere faglokaler, et boldbur til børnene og en udvidelse af skolegården. Samtidig bibeholdes der en stiforbindelse, så haveejerne i H/F Faste Batteri frem til 2010 fortsat kan få adgang til nyttehaverne.

– Det er naturligvis glædeligt med alle de forsikringer om at skolens udbygning ikke skal forsinkes yderligere. Men det hænger jo sammen med at befolkningspresset på Islands Brygge er så enormt stort at forældrene nærmest banker på døren for at lade deres børn blive skrevet op. Så nu er der ikke nogen vej udenom, siger Bente Zimling fra skolebestyrelsen.

– Det politikerne er i gang med nu, skulle have været startet for ti år siden. Den gang forudså lokalrådet på Islands Brygge og vi fra skolen, at demografien ville ændre sig mærkbart, og vi foreslog at man kunne styre den demografiske udvikling ved at gøre skoleudbygningen til en del af den kommende infrastruktur.

– Vi har lige siden gjort politikerne opmærksomme på behovet for at være lidt på forkant med situationen. Sidst ved kommunalvalget for to år siden, hvor jeg selv bragte emnet frem, og hvor alle var rørende enige. Men der skete ikke noget. Nu kan alle se problemerne, men de er delvist selvforskyldte, fordi der har manglet handlekraft fra rådhusets side, siger Bente Zimling til Bryggebladet. tkj

Link til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 4. februar 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 4. februar 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet