HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

SKOLEBYGGERI FÅR STORE KONSEKVENSER

Hele området omkring Skolen på Islands Brygge vil ændre udseende hvis det kommende lokalplansforslag bliver vedtaget. Skolen selv bliver meget større.

BRYGGEBLADET 03.12.2003 - Både direkte og indirekte vil området fra Njalsgade til Axel Heidesgade (på den ene led) og fra Ørestads Boulevard til Artillerivej (på den anden led) blive påvirket af det store skolebyggeri, der sættes i gang til sommer. Så meget at Borgerrepræsentationen på sit møde den 5. februar vil beslutte at sende et lokalplansforslag for »Artillerivej Øst« med tilhørende kommuneplantillæg til høring. I tirsdags behandlede Bygge- og Teknikudvalget forslaget til lokalplan, og det skal nu videre til politisk behandling i Økonomiudvalget, inden det kommer i Borgerrepræsentationen.

I udkastet til lokalplan, som Bryggebladet har fået fingre i, fremgår det, at ikke bare elever, forældre og lærere de kommende år vil opleve drastiske forandringer i deres hverdag. Hele lokalområdet vil ændre udseende. Alt sammen fordi vil bliver flere mennesker – og dermed skolebørn – på Bryggen. Antallet af skolebørn vil inden for de næste fem år mere end fordobles. Derfor bliver skolen gjort til en tre-sporet skole allerede fra 2005. Måske udvides den yderligere til en fire-sporet skole.

Det kræver naturligvis meget mere plads, end skolen råder over i dag. I forvejen er skolen overbelagt. Af direkte følgevirkninger betyder det:

* Øget areal til skolen. Der er afsat to hektar jord til den nye skole. Den nuværende grund er på ca. 14.000 m2. Efter udvidelsen vil den udgøre 34.000 m2.

* Jordstykket mellem politiskolen og skolen er nu inddraget og bliver snart aflåst, så der ikke længere kan foretages parkering, og – til metropassagerernes ærgrelse – smutvejen til metroen bliver lukket.

* Det selvejende fritidshjem Thorshave bliver flyttet igen. Thorshave lå på Ny Tøjhusarealet og skulle efter planen nedlægges. På grund af forældreprotester kunne Thorshave overleve og fik midlertidigt opholdstilladelse ved indgangen til fælleden. Når den nye skole er færdig, vil der være lokaler til en fritidsordning. I byggeperioden bliver Thorshave genhuset. Sandsynligvis på gartnerpladsen, Artillerivej 69.

* Haveforeningen Faste Batteri må også vige pladsen for skolebyggeriet. De har kontrakt frem til 2010, men der foregår for tiden forhandlinger mellem kommunen og haveforeningen om at få tilbudt nye haver allerede inden 2010.

Lokalplanen sætter dog også initiativer i gang, der ikke direkte har noget med skolebyggeriet at gøre:

* På det grønne areal mellem Ballonparken og Artillerivej skal der stadig spilles fodbold. Godt nok har Hekla fået nye baner på Lossepladsvej, men arealet benyttes flittigt af Heklas miniputter, fritidshjem og skole. Nu bliver banerne opgraderet, så de bliver bedre egnede til foreningsidræt.

* Den tidligere Carl Jakobsens tømmerhandel anvendes for tiden af City Trafik. Men ifølge lokalplanen skal der bygges vuggestue på området. Det sker som led i udbygningsplanen for daginstitutionerne.

* Ballonparken er ikke længere ejet af staten. Freja Ejendomme A/S har overtaget Ballonparken med henblik på salg til en fond. For at bevare byggeriet – og fastholde de 150 beboere – sættes et renoveringsarbejde i gang, sådan at Ballonparken kan leve op til de standarder, der stilles til byggeri af den type.

Planarbejdet er således ikke kun foranlediget af skoleudbygningen, men af det generelle tilflytterpres som boligbyggeriet har sat i gang.

Stadig mange knaster

Skolen skal ikke kun udvides i »bredden«, fra to til tre-fire spor. Det er også planen, at man skal kunne gå i skole til 9. klasse, som på andre københavnske folkeskoler. I dag går skolen kun til 7. klasse. Hvis alt går som smurt, kan de nuværende 5.-klasser være de første elever, der kan tage hele turen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Men det er kun, hvis alt går som smurt. Og hvem siger, at det gør det? Der er stadig mange knaster, som kan bremse skolebyggeriet:

* Hovedparten af området er registreret affaldsdepot. Inden byggeriet går i gang, skal der bortgraves forurenet jord. Gemmer der sig ubehagelige overraskelser heri?

* To tredjedele af planens område er naturfredet område. Fredningen er ikke til hinder for udvidelsen af skolen, men udformningen af bebyggelsen skal godkendes af Fredningsnævnet.

* Fredsskoven, som Thorshave for tiden befinder sig i udkanten af, bliver også inddraget til skolebyggeri. Berøring af fredsskovspligtigt areal forudsætter, at Miljøministeriet giver tilladelse til det.

* Grundforholdene på skolens areal er vanskelige. Belært af erfaringen med det græstagsbelagte byggeri ud mod Artillerivej ved man, at fundering af nyt byggeri kan være svært på skoleområdet.

* Og så er der lige forhandlingerne med haveforeningen Faste Batteri, som skal tilbydes nye haver. Hvordan vil det gå med dem?

Lokalplan til høring

Dette og meget mere bliver der forhåbentligt sat fokus på, når lokalplanen skal i høring. Borgerrepræsentationen beslutter 5. februar at offentliggøre forslaget til lokalplanen. Frem til medio maj kan alle herefter komme med indsigelser og kommentarer. Der bliver holdt en udstilling på biblioteket, og der vil også blive afholdt et borgermøde, hvor lokalplanen bliver debatteret. Bryggebladet sørger også for en intens dækning af lokalplanen og vil allerede i næste nummer gå i dybden med selve skolebyggeriet, som snarere er etablering af en helt ny skole end en skoleudvidelse. tkj

Link til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 8. december 2003.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 3. december 2003.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet