HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

KOMBI-BIBLIOTEK FÅR LUNKEN MODTAGELSE

Risikerer at udvande tanken om den pædagogiske arbejdsplads på den ny skole, mener viceskoleinspektør.

BRYGGEBLADET 04.02.2004 - Socialdemokraten Winnie Larsen-Jensens ide om at slå skolens pædagogiske center (skolebiblioteket) sammen med Islands Brygges Bibliotek får en kold skulder af skolen.

Som omtalt i seneste nummer af Bryggebladet, foreslog medlemmet af Borgerrepræsentationen at indkorporere et stort kombibibliotek på skolens kommende område. Om formiddagen kunne kombibiblioteket bruges som skolens pædagogiske center og om eftermiddagen kunne det være beregnet bydelens borgere. Men den opfattelse er skolen lodret uenig i:

Elever på skolen

»Pædagogisk Center er skolens livsnerve. Det er svært at kombinere med et folkebibliotek.«

– I den ideelle verden ville det da være skønt med at kombinere to typer biblioteker i et slags kombibibliotek, som kunne anvendes både morgen, middag og aften, siger Anne Bruhnn som ud over at være viceskoleinspektør på Skolen på Islands Brygge også har mange års erfaring som skolebibliotekar.

– Men skolens pædagogiske center er bare ikke udelukkende et bibliotek. Det er et Pædagogisk Center. En arbejdsplads for børn og deres lærere. Og det er noget helt andet, forklarer hun.

Winnie Larsen-Jensen (S) er uforstående overfor skolens holdning.

– Tanken om kombibiblioteker er kommet for at blive. Se bare på Kirsebærhaven eller Dyvekeskolen. De er meget tilfredse med ideen og jeg troede ærligt talt også, at skolen gerne ville være et lokalt kulturcenter. Jeg synes bestemt, at man skal undersøge ideen. Jeg har i hvert fald fået flere positive tilbagemeldinger oven på Bryggebladets artikel.

Stor forskel på pædagogisk center og folkebibliotek

Hertil siger Anne Bruhn:

– Det kan godt være at kombi-biblioteker er udbredt i provinsen hvor geografien gør, at der kan være langt mellem skole og folkebibliotek. Men Winnie Larsen-Jensen glemmer altså, at vi lever i en storby og at situationen er helt anderledes her i København. Kirsebærhaven og Dyvekeskolen er undtagelser.

– Vi har et glimrende samarbejde med biblioteket på Njalsgade, men at slå de to institutioner sammen risikerer at udvande hele tanken om den pædagogiske arbejdsplads på en kommende ny skole. Vi lider under et enormt pres fra samfundet om at effektivisere vores pædagogiske arbejde.

– Derfor har vi pc’ere, edutainment og forskellige hæfter og bøger, som er målrettet indkøbt i klassesæt på 10-24 eksemplarer, og som lærerne kan anvende i konkrete undervisningssituationer. Det duer ganske enkelt ikke at kombinere sådan noget med et offentlig ind- og udlånssystem, og det overrasker mig faktisk, at Winnie Larsen-Jensen som selv er tidligere lærer ikke er klar over det, siger Anne Bruhn.

Anne Bruhn slår fast, at skolen gennem mange år har arbejdet for at blive et lokalt kulturcenter som også kan anvendes efter skolens arbejdsdag, men hun fastslår samtidig at »det altså ikke er det samme som et folkebibliotek i skolens lokaler.«

Medlem af byggeudvalget og forældrerepræsentant Bente Zimling er godt træt af politikernes synergi-snak.

– Vi har lige fået et moderne LO-hus på Bryggen. Hvorfor ikke kombinere deres bibliotek med et nyt folkebibliotek? Nej vel? Tanken er absurd. Lige så absurd er det at gøre skolens nervecenter, som fungerer fra klokken syv til 16 til et delvist folkebibliotek. Det hører ingen steder hjemme. Det er to vidt forskellige ting.

– Hvor har de i øvrigt tænkt sig at placere kombi-biblioteket? Det virker som om at alle mulige spændende projekter skal presses ind på det areal som nu engang er afsat til skolebyggeri. Vi kunne jo også bygge en ny svømmehal. Det er der jo enormt meget synergi i. Men helt ærligt..., siger en skeptisk Bente Zimling.

Hun har som forældrevalgt repræsentant arbejdet i skolens byggeudvalg i ni år. Hun er ryster på hovedet over at politikerne ikke træffer en klar beslutning, men konstant propper nye aspekter ind i byggeprocessen.

– I to omgange har vi slidt forskellige arkitektfirmaer – og os selv – op med kravspecifikationer, delprojekter, forprojekter, byggeprogrammer og helhedsplaner. Men intet er sket. Simpelthen fordi der i forvejen er så mange interesser blandet ind i området omkring skolen. Og det bliver ikke bedre hvis man nu vil stuve et stort kombi-bibliotek ind i skolens to hektar jord.

Måske ikke med i lokalplanforslag

Skolen på Islands Brygge får også opbakning af embedsmændene fra Uddannelsesforvaltningen. Men her er det mere arkitekturen, der bekymrer. Kontorchef Christian Sonne fra uddannelsesforvaltningen udtaler:

– Hvis forslaget skal realiseres, skal der sikres velegnede parkerings- adgangsforhold for beboerne. Kombi-biblioteket skal derfor vende ud mod Artillerivej. Men her kolliderer det med de andre byggeprojekter i skolens udbygning, og det harmonerer ikke umiddelbart med vores ide om et mere tilbagetrukket Pædagogisk Center. Projektet ender med at blive temmelig forkrampet hvis der også skal være plads til kombibiblioteket.

Christian Sonne oplyser, at det ikke er hans afdeling, men derimod Bygge- og Teknikforvaltningen der udformer det endelige forslag til lokalplan. Herefter skal politikerne i Bygge- og Teknikudvalget se på forslaget igen. Det sker tidligst i midten af februar. Økonomiudvalget skal også udtale sig og til sidst Borgerrepræsentationen som beslutter sig for hvornår forslaget sendes til offentlig høring på Islands Brygge. tkj

Link til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 4. februar 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 4. februar 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet