HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

FORSLAG OM NYT BIBLIOTEK VED SKOLEN

Endnu engang er offentlighedsfasen for lokalplanen for skolens udbygning forsinket. Denne gang på grund af et socialdemokratisk forslag om at bygge et moderne multibibliotek ved siden af skolen.

BRYGGEBLADET 21.01.2004 - Efter lange og seje forhandlinger var lokalplanen for »Artillerivej Øst« ellers klar til at blive sendt til høring, når borgerrepræsentationen mødes den 5 februar. Lokalplan for »Artillerivej Øst« omfatter først og fremmest etablering af en helt ny 3- eller 4-spors skole med skolegang helt op til 9. klasse.

Men der er meget mere stof i forslaget: Etablering af nye daginstitutioner, genudlægning af fredsskoven på Amager Fælled, opgradering af boldbaner, flytning af Haveforeningen Faste Batteri samt ikke mindst og modernisering og statusskifte af Ballonparken. Alt sammen tiltag der skal gøre området klar til at tage imod de kommende års massive tilflytning af nye borgere – og alt sammen tiltag der rummer drastiske ændringer for hele lokalområdet.

Men nu har socialdemokraten Winnie Larsen-Jensen kastet endnu et aspekt i lokalplansdiskussionen. Hvad med et stort og moderne multibibliotek lige ved siden af skolen?, spurgte Winnie Larsen-Jensen ved Bygge- og teknikudvalgets behandling af lokalplanforslaget umiddelbart før jul. Om formiddagen kan biblioteket bruges til skolens pædagogiske center, og om eftermiddagen kan bydelens borgere få fornøjelsen af et nyt bibliotek.

– Jeg er jo selv gammel bryggebo og har i mange år haft stor fornøjelse af det dejlige bibliotek på Njalsgade. Men måske er rammerne ved at være lige lovligt snævre, og forholdene er for dårlige, siger Winnie Larsen-Jensen til Bryggebladet og fortsætter:

– Hvis vi alligevel laver et helt nyt og moderne skolebyggeri, er det jo oplagt at skele lidt til, hvordan det er lykkedes at integrere folkebibliotek og skolebibliotek på for eksempel Dyvekeskolen og i Kirsebærhaven. Der kunne skabes en fantastisk synergi mellem skole og bibliotek til gavn for hele områdets børn og voksne. Efter Bygge- og Teknikudvalgsmødet den 3. december tog Larsen-Jensen derfor kontakt til kulturborgmester Martin Geertsen, som også er bryggebo.

– Han synes også, at ideen er god, selv om vi slet ikke er begyndt at tale om finansiering, siger Larsen-Jensen og understreger, at det endelig ikke må betyde en yderligere forsinkelse af selve skolebyggeriet.

– Det er både nødvendigt og vigtigt at sætte i gang hurtigst muligt, siger hun.

Høring fra 1 marts

Direktør for Vej og Park, Jens Ole Nielsen tror ikke på, at ideen med multibiblioteket forsinker selve skolebyggeriet.

– Men det er da rigtigt, at selve behandlingen af lokalplanforslaget lige skal igennem endnu en tur i Bygge- og Teknikudvalget, førend først Økonomiudvalget og siden Borgerrepræsentationen kan beslutte sig for at sende det i offentlig høring, siger Jens Ole Nielsen, der nu har sat kulturforvaltningen og ungdomsforvaltningen til i fællesskab at udarbejde et notat om et nyt multibibliotek.

– Vi laver nok ikke et helt nyt lokalplansforslag, men offentliggør det sammen med notatet om multibiblioteket når Bygge- og Teknikudvalget taler sammen igen. Det sker nok om en 14 dages tid, og så vil jeg anslå, at lokalplanshøringen kan gå i gang omkring 1 marts, siger Jens Ole Nielsen.

På det eksisterende bibliotek i Njalsgade har de godt hørt om de nyeste forslag. Daglig leder Marianne Skov Christensen blev for nyligt orienteret om planerne af kommunens embedsmænd, og hun synes, de lyder spændende.

– Men vi ved endnu ikke, hvad de præcist går ud på, så vi afventer stadig noget mere konkret, siger hun til Bryggebladet. For et år siden blev biblioteket i Njalsgade renoveret for et millionbeløb med nye faciliteter som for eksempel selvbetjeningsmaskiner i forbindelse med lån og aflevering af materiale. tkj

Link til andre nyheder:

På bryggebladet.dk den 21. januar 2004.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet den 21. januar 2004.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet