HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEBLADET MENER: STEM MED HJERTET, HJERNEN, MAVEN, INTUITIONEN OG DEN SUNDE FORNUFT

Leder i Bryggebladet 01-2005 (26.1.2005)

Så er valgkampen gået ind i sin anden uge. Politikere med adgang til de landsdækkende medier kappes om at være først med de holdninger, som de forventer, at folket forventer, at politikerne skal have en holdning til. Ja, det lyder knudret, og er det sådan set også.

Når man ser hele den store mediemølle vikle sig ud, så får man næsten indtrykket af, at politik kun handler om overflade, spin og dagsordenssættelse. Men handler politik ikke om mere end magt og overflade? Vi vil vove et halvt øje og sige: »Jo, det gør«. Også selvom det kan være svært at se forskel på partierne i øjeblikket.

Her på Bryggebladet skal vi nok afstå fra at fortælle læserne, hvem vi synes de bør stemme på. Dels fordi vi på redaktionen heldigivis har forskellige holdninger. Dels fordi vi er en lokalavis – dette valg handler jo om mere end blot Bryggen. Men vigtigst fordi vi mener, at læserne sagtens kan finde ud af at tage stilling selv.

Vi vil altså hverken pege på noget parti eller nogen kandidat. Til gengæld vil vi opfordre alle uanset partitilhørsforhold til at stemme og til at tænke længere end blot til morgendagen, når krydset sættes. Et folketingsvalg handler ikke kun om den enkelte vælgers pengepung og heller ikke kun om politikken de næste tre-fire måneder.

Nej, det handler om hele samfundets udvikling i de næste år. Derfor bør vælgerne gøre sig selv den tjeneste at tænke lidt længere end blot syv, seks eller fem punkter sat op af det ene eller andet parti.

Der findes selvfølgelig også partier, der positionerer sig som mere langsigtsorienterede. Men også den slags partier har spindoktorer og mediestrategier, så det skal man ikke nødvendigvis lade sig narre af.

Hvis man skal give et enkelt råd, må det være at vælgerne ganske enkelt skal stemme med både hjertet, hjernen, maven, intuitionen, deres sunde fornuft og en hulens masser andre ting på samme tid.

I et vist omfang er det vigtigt, at der sidder politikere i Folketinget, som kan varetage københavnernes interesser. Ellers risikerer København at blive overløbet af alle de jyske folketingsmedlemmer.

På transportområdet eksempelvis er det som oftest Folketinget, der tager store beslutninger om Københavns fremtidige udvikling. Her er det vigtigt at alle politikere – københavnere såvel som jyder – tænker sig grundigt om. De store projekter skal ses i en københavnsk sammenhæng og i forhold til københavnske behov. Derfor skal en eventuel vedtagelse af sporvogne, metrocityring eller en havnetunnel ikke kædes sammen med ringvejsprojekter i jyske landsbyer.

Men må vi samtidig indskyde, at den primære forpligtelse for kandidater valgt i Søndre Storkreds (ligesom kandidater fra alle andre kredse) er at tænke ud over lokale interesser. Specielle jyske, fynske, københavnske eller sågår Bryggen’ske hensyn bør kun tages i de sager, hvor det er relevant. Godt valg til alle. agn

P.S.: På grund af den korte tid fra valgets udskrivelse til Bryggebladets deadline har vi fravalgt at lave redaktionelle artikler om de lokale kandidater, ligesom vi har fravalgt at trykke læserbreve fra kandidaterne. Dette fordi vi ikke har haft tilstrækkelig tid til at manøvrere rundt i valgkampen. Partierne har ifølge flere kommunikationseksperter udpeget de lokale medier som særlige valg-slagmarker, fordi de lokale medier ofte ikke er kritiske nok. Noget af en påstand, men helt usand er den sikkert ikke.

Desuden handler et folketingsvalg som nævnt om meget andet og mere end Bryggen. Det ville på mange måder være at forsimple valgkampen at spørge en række politikere om, hvad de har tænkt sig at gøre ved for eksempelvis Havneparken eller kulturhuset. For det er ikke og skal ikke være i Folketinget, at sådanne beslutninger træffes.

Links til andre artikler om Folketingsvalg 2005:

26.01.05 - Folketingsvalg 2005: Alle kandidater i Søndre Storkreds
26.01.05 - Folketingsvalg 2005: Spørgsmål og svar
26.01.05 - Folketingsvalg 2005: Kampe i kampen

På bryggebladet.dk den 26. januar 2005.
Redigeret udgave af leder bragt i Bryggebladet 01-2005 der udkommer den 26. januar 2005.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet