HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR OM FOLKETINGSVALGET 2005

BRYGGEBLADET 26.01.2004

Hvad er storkredse?

Danmark er i valgmæssig sammenhæng opdelt i tre landsdele: Jylland, Øerne og København-Frederiksberg. Bryggen hører til i den sidstnævnte. De tre landsdele er opdelt i 17 amtskredse - i København-Frederiksberg kaldet storkredse. Der er tre storkredse: Søndre Storkreds, Østre Storkreds og Vestre Storkreds.

Hvilken storkreds hører Bryggen til?

Søndre Storkreds.

Hvad er kreds- og tillægsmandater?

Af Folketingets 175 medlemmer (dertil kommer fire medlemmer fra Grønland og Færøerne) vælges 135 direkte fra amts- og storkredsene. Det vil i princippet sige, at de partier og kandidater, der får flest stemmer i en given kreds kommer i Folketinget på et kredsmandat (hvilken politiker, der får mandatet afhænger også af hvilken opstillingsform partiet har valgt). For Søndre Storkreds vedkommende er der fire kredsmandater. Derefter sikrer man med de såkaldte tillægsmandater, at Folketingets partimæssige sammensætning kommer til at afspejle valgresultatet repræsentativt.

Hvad er opstillingskredse?

Hver storkreds er opdelt i opstillingskredse. For Søndre Storkreds drejer det sig om 2. kreds: Christianshavn, 3. kreds: Rådhus, 4. kreds: Sundby, 5. kreds: Blågård og 9. kreds: Amagerbro.

Hvilken opstillingskreds hører Bryggen til?

Bryggen hører til Christianshavn (2. opstillingskreds)

Hvem er partiernes kandidater i Christianshavnerkredsen?

Socialdemokraterne (liste A): Jette Bergenholz Bautrup
Det Radikale Venstre (liste B): Christian Friis Bach
De Konservative (liste C): Lone Skov Al Awssi
Centrum Demokraterne (liste D): Christina Mortensen
Socialistisk Folkeparti (liste F): Lotte Thiim Bertelsen
Kristendemokraterne (liste K): Jørgen Hans Maltesen
Minoritetspartiet (liste M): Bruger ikke opstillingskredse, tre kandidater i hele storkredsen.
Dansk Folkeparti (liste O): Karin Storgaard
Venstre (liste V): Martin Geertsen
Enhedslisten (Ø): Rikke Fog-Møller og Thomas Nyboe Stein.

Hvem kan bryggeboerne så stemme på?

Det er partiernes kandidater fra de fem ovennævnte kredse, som bryggeboerne kan stemme på den 8. februar. Alle stemmesedler i hele storkredsen indeholder således de samme partier og kandidater. Vælgerne i alle opstillingskredse kan stemme på samtlige kandidater i storkredsen. Omvendt kan man ikke stemme på kandidater, der er opstillet i eksempelvis Vestre Storkreds. En kandidat kan opstille i én eller flere opstillingskredse. Flere kandidater kan også opstille i den eller de samme opstillingskredse. agn

Links til andre artikler:

26.01.05 - Folketingsvalg 2005: Alle kandidater i Søndre Storkreds
26.01.05 - Folketingsvalg 2005: Kampe i kampen
26.01.05 - Bryggebladet mener: Stem med hjertet, hjernen, maven, intuitionen og den sunde fornuft

På bryggebladet.dk den 25. januar 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 01-2005 (udkommer 26. januar).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet