HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

FAKTA: SÅDAN FASTSÆTTES PRISEN PÅ EN ANDELSLEJLIGHED

BRYGGEBLADET 17.11.2004 - FAKTA-ARK

Pris afhænger af andelboligforeningens formue.

Andelshavere kan ikke selv frit fastsætte prisen på deres lejligheder. I andelsboligloven er der fastsat regler for, hvor høj prisen for et andelsbevis kan være. Ifølge disse regler bliver den enkelte andel værdiansat i forhold til andelsboligforeningens formue.

Hvad er andelsboligforeningens formue?

Andelsboligforeningens formue består af foreningens samlede aktiver (først og fremmest ejendommen) minus foreningens gæld.

Hvordan opgøres aktiverne?

Der findes forskellige måder, hvorpå man kan opgøre foreningens aktiver eller med andre ord bestemme, hvor meget ejendommen er værd. Der er forskellige tekniske muligheder for at lave beregningerne, men i praksis kan metoderne skæres ned til tre:
1. Oprindelig købssum
2. Offentlig vurdering
3. Valuar-vurdering

Hvad betyder det?

Metode 1: Hvis en forening har lånt 100 mio. kr. til en ejendom og har betalt 20 mio. af på gælden har foreningen en formue på 20 mio., som andelshaverne ejer i fællesskab. Der er forskellige former for udregningsmetoder i forhold til denne model, som dog er af mindre betydning i forhold til at illustrere forskellene mellem de tre modeller.

Metode 2 og 3: Hvis en forening har lånt 100 mio. kr. til en ejendom og har betalt 20 mio. af på gælden, har foreningen en formue på 20 mio., som andelshaverne ejer i fællesskab. Hvis man til eksempel antager, at ejendommens værdi i den offentlige vurdering fastsættes til 115 mio., vil foreningens formue stige med 15 mio. Dermed er foreningens formue i alt 35 mio., hvilket skal deles mellem andelshaverne, hvilket igen får andelsprisen til at stige. Det tilsvarende gør sig gældende for valuar-vurderinger, som dog typisk vil være højere end den offentlige vurdering og derfor er økonomisk mere attraktive.

Hvorfor vælge den ene model frem for den anden?

Der findes mange argumenter for og imod valg af den ene model frem for den anden. Valuarvurdering vil typisk finde tilhængere blandt folk, der forventer at flytte fra foreningen, og som dermed kan tjene flere penge. Blandt argumenterne for de andre modeller er, at det gør det billigere for nye andelshavere at komme ind i foreningen. Andre argumenter for og imod bliver blandt andet diskuteret i en tråd på Bryggenets debatforum. Her findes der også links til andre sider med flere oplysninger. Læs mere på Bryggenets debatforum under punktet Fri Debat.agn

Kilder: andelsbolig.dk , Erhvervs- og Byggestyrelsen samt danmark.dk

17.11.04 - Tema-forside: Andelsboliger på Bryggen
17.11.04 - Andelsboligpriserne stiger på Bryggen
17.11.04 - Sorte penge for andelslejligheder
17.11.04 - En tikkende bombe
17.11.04 - Fakta: Sådan fastsættes prisen på en andelslejlighed
Kort over andelsboligforeninger (åbner i selvstændigt vindue)

På bryggebladet.dk den 16. november 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 19-2004 (udkommer 17. november).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet