HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

ANDELSBOLIGPRISERNE STIGER PÅ BRYGGEN

Bryggebladets rundringning til andelsforeningerne viser, at priserne kun er gået en vej de senere år – op.

BRYGGEBLADET 17.11.2004 - Målt i reelle kroner har andelsboligpriserne på Bryggen ikke taget en helt så stor himmelflugt som ejerlejlighedspriserne de senere år. Men det er absolut ikke blevet billigere at flytte ind i en Brygge-andelslejlighed, viser de oplysninger Bryggebladets har fået ved at ringe til formænd og bestyrelsesmedlemmer i 11 andelsboligforeninger på Bryggen.

I A/B Store Thorlakshus har man som i de fleste andre andelsboligforeninger fra 2001 valgt valuar-vurdering. (Foto: Ricardo Ramirez)

I én andelsforening er indskudsprisen steget med intet mindre end 280 procent siden stiftelsen i 2001. Det skal medtages, at udgangspunktet i A/B Egilshus, som det drejer sig om, selvfølgelig har været meget lavt, og derfor bliver den procentvise stigning så forholdsvis høj.

Men som det fremgår af tabellen her på siden, er Egilshus ikke den eneste ejendom, hvor fraflyttende andelshavere har kunnet tjene en pæn skilling på salget. Også i foreninger som A/B HAB, A/B Store Thorlakshus og A/B Njal er priserne mere end fordoblet.

Forskellen i prisstigningerne kan for størstedelens vedkommende henføres til hvordan den enkelte forening opgør den såkaldte andelskrone. Som det fremgår af faktaboksen her på siden, er der forskel på, om man bruger den offentlige vurdering af ejendommen, en valuarvurdering eller helt undlader at lade ejendommen vurdere og kun beregner prisen ud fra foreningens formue – det sidste henfører til, hvor meget man skylder på foreningens lån.

I A/B HAB eksempelvis er man således inden for de seneste år gået over til at fastsætte ejendomsværdien ud fra den offentlige vurdering, hvilket er den primære årsag til stigningen på over 233 procent.

I mange af de andelsforeninger, som blev dannet i 2001, efter ejendomsselskabet Nordens salg af ejendommene til lejerne som andelsboliger, valgte de fleste nydannede foreninger valuarvurdering for overhovedet at skaffe tilslutning nok til, at det kunne løbe rundt. Dette var blandt andet tilfældet i A/B Njal, hvor man kunne sælge en 60 kvadratmeter lejlighed for med stor fortjeneste allerede dagen efter andelsboligforeningens formelle stiftelse.

Der er også forskel på, hvordan de forskellige andelsboligforeninger bruger valuarvurderingen. Nogle er mere forsigtige og lader ikke andelskronen stige helt så meget som valuarvurderingen tillader, mens andre er tættere på den maksimale grænse. For de sidstnævnte foreninger, vil det betyde at man kan blive nødt til at sænke andelskronens værdi, hvis valuarvurderingen falder ved de efterfølgende vurderinger.

Foreninger, der er mere forsigtige, har også bedre økonomi til at dække uforudsete omkostninger. Til gengæld får andelshaverne ikke lige så mange penge i lommen ved fraflytning. agn

11 andelsboligforeningers svar. Se geografisk placering på kortet (åbner i selvstændigt vindue).

Noter til tabel: Oplysninger er baseret på interviews med formænd og bestyrelsesmedlemmer i de omtalte foreninger. Antal lejligheder er i de fleste tilfælde et skøn, da de fleste foreninger har haft mange sammenlægninger i den seneste tid. Manglende tal er udtryk for, at de tilgængelige tal ikke var anvendelige i denne sammenhæng. 60 kvm lejlighed anvendt som tænkt eksempel for sammenligningens skyld, selvom der ikke findes lejligheder af denne størrelse i alle foreninger. Kvadratmeterpriser er i visse tilfælde udtryk for kvalificerede skøn eller gennemsnitlige beregninger, da man i nogle foreninger har variable indskudsstørrelser.

17.11.04 - Tema-forside: Andelsboliger på Bryggen
17.11.04 - Andelsboligpriserne stiger på Bryggen
17.11.04 - Sorte penge for andelslejligheder
17.11.04 - En tikkende bombe
17.11.04 - Fakta: Sådan fastsættes prisen på en andelslejlighed
Kort over andelsboligforeninger (åbner i selvstændigt vindue)

På bryggebladet.dk den 16. november 2004.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 19-2004 (udkommer 17. november).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet