HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NY BYDELSINDDELING PÅ VEJ

Bryggen bliver en del af den administrative bydel Amager Vest, hvis grænse mod øst endnu ikke er lagt fast.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 07.06.2006

København skal fremover have ti administrative bydele, har kommunens politikere besluttet.

Bryggen bliver en del af Amager Vest, som desuden mindst kommer til at omfatte Ørestad.

Som en slags salomonisk løsning foreslog en anden signatur i en artikel i Bryggebladet tidligere på året, at den nye bydel kunne hedde Ørestads Brygge.

Det sker nok aldrig. Dels fordi Bryggen altid vil være Bryggen, uanset hvilken administrativ inddeling kommunen vælger. Dels fordi kommunen endnu ikke har taget stilling til præcis, hvor den geografiske grænse mellem Amager Vest og Amager Øst skal trækkes.

Lokaludvalg i bydelene

Beslutningen betyder også, at der skal oprettes nye lokaludvalg i alle bydele.

Islands Brygges Lokalråd har hele tiden kæmpet for Bryggen som en selvstændig bydel. Det har bydelen godt nok aldrig været administrativt set. Vi har altid været en del af Vestamager, hvilket dog indtil Ørestads fremkomst i praksis betød, at Vestamager var lig Bryggen.

På flere borgermøder har lokalrådsformand Jeanette Stådsen desuden slået til lyd for, at Bryggen orienterer sig mere mod Christianshavn og Indre By end mod resten af Amager, hvis det endelig skal være.

Men dette har tilsyneladende ikke vundet gehør hos kommunen.

Hvor meget kommunens beslutning dog reelt kommer til at betyde for bydelenes identitet, må tiden vise. Der er først og fremmest tale om, at Københavns Kommune har behov for nye administrative opdelinger.

I øvrigt: Selvom Christianshavn og Indre By slås sammen til én bydel, får de to snart tidligere bydele lov til at beholde hver deres lokaludvalg.

Måske er dette også en mulighed for Bryggen?

Links til tidligere artikler:

08.03.06 - Nye bydele: Ørestads Brygge?
09.11.05 - Bryggen, en selvstændig bydel?
25.05.05 - Lokalrådet afskaffes?

På bryggebladet.dk den 6. juni 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 10-2006 (udkommer den 7. juni).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet