HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

ØRESTADS BRYGGE?

Debatten om Københavns opdeling i færre og større bydele er på vej ind i en afgørende fase. På et debatmøde forleden blev det sandsynliggjort, at Islands Brygge og Ørestaden i fremtiden kan opfattes som én bydel.

BRYGGEBLADET 08.03.2006 - Både på Rådhuset og blandt Københavns borgere er debatten om fremtidens bydelsinddeling i fuld gang.

For to uger siden var Amagers borgere inviteret til ”Rabaldermøde” i Kvarterhuset i Jemtelandsgade. På dagsordenen var hele byens og ikke mindst selve Amagers opdeling i bydele.

Der var ikke så meget rabalder på rabaldermødet... (foto: kls)

Ifølge kommunens oplæg skal hele byen opdeles i otte eller ti bydele i stedet for de nuværende 15.

Hos embedsmændene i forvaltningerne er der stemning for otte bydele, da få bydele simpelthen er nemmest at forvalte.

Hos politikerne i Borgerrepræsentationen er beslutningen om tallet otte eller ti mere kompliceret, for her har borgernes ønsker, historiske grænser samt tilhørsforhold større indflydelse.

Og hos borgerne er der følelser på spil, hvilket prægede et i øvrigt roligt rabaldermøde i Kvarterhuset.

Følelser bestemmer

Den lille, smukke sal i Kvarterhuset var fyldt godt op med omkring 60 tilhørere og seks lokalpolitikere i panelet:

Nina Thomsen, nyvalgt medlem af borgerrepræsentationen (SF), Jens Kjær Christensen, erfaren borgerrepræsentant (Enh.) og Thor Grønlykke, fremadstormende medlem af det magtfulde økonomiudvalg (Soc.Dem) var eneste repræsentanter fra byens styre, da Mogens Lønborg (K) havde meldt afbud på grund af sygdom. De var i panelet aktivt flankeret af Jeanette Stådsen, formand for Islands Brygges Lokalråd samt Preben Poulsen fra Sundby Lokalråd.

Allerede under præsentationsrunden markerede de to lokalrådsmedlemmer sig i debatten. Jeanette Stådsen talte lodret imod planen om bydelsråd i større bydele.

Bryggens lokalråder lodret imod

– Vi er i lokalrådene valgt direkte af borgerne, og jeg har svært ved at se lokaldemokratiet i kommunens forslag, hvor udvalgene jo netop ikke vælges ved direkte valg, var hendes første indspark til debatten.

Men Jeanette Stådsen bragte også et tema i spil, som gør det svært for politikerne at finde en populær byinddeling, nemlig borgernes følelser.

– Hvor hører man til?, spurgte bryggeformanden og fortsatte frygtløst (mødet foregik jo midt i Amagers hjerte) med at hævde, at Bryggeboerne slet ikke orienterer sig mod Amager, men mod Indre By.

Debatten kom hurtigt til at handle om, hvorvidt Amager skal opdeles i en vestlig og en østlig bydel med Amagerbrogade som skillelinje eller i mere ”historiske” bydele som Islands Brygge, Christianshavn, Ørestaden.

Fra Islands Brygges Lokalråd var der gennem aftenen ingen slinger i valsen. Islands Brygge bør være en selvstændig bydel med dets eget lokalråd eller bydelsråd.

Samhørighed mellem Ørestad og Bryggen

Debataftenen sluttede dog med en opblødning i form af at foreslå Islands Brygge som en del af Vestamager, der også inkluderer Ørestaden. Altså som det er nu. Dels ud fra holdningen at de to bydele har meget tilfælles i form af nybyggerier og vokseværk, dels fordi Københavns politikere ikke vil lade Ørestaden i stikken, men sørge for at den nye bydel ”hænger ordentlig sammen” med resten af byen.

Konklusionen må være, at den nye bydelsopdeling ikke ser ud til at få den store geografiske betydning for Islands Brygge, men at der lægges op til en langt større politisk samhørighed mellem Islands Brygge og Ørestaden. Det kan godt gå hen og blive spændende. kls

Links til tidligere artikler om den nye bydelsinddeling:

09.11.05 - Bryggen, en selvstændig bydel?
25.05.05 - Lokalrådet afskaffes?

På bryggebladet.dk den 8. marts 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 04-2006 (udkommer den 8. marts).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet