HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

LOKALRÅDET AFSKAFFES?

Lokalrådene i København er en død sild. Kommunen foreslår ny ordning med såkaldte lokaludvalg.

BRYGGEBLADET 25.05.2005 - Står det til ”Udvalg for Demokrati- og Serviceudvikling”, bliver Københavns forskellige lokalråd – herunder Islands Brygges Lokalråd – nu nedlagt og erstattet af helt nye fora for lokaldemokrati, nemlig såkaldte lokaludvalg.

Lokalrådene er de fleste steder i København efterhånden en død sild: Kun få medlemmer er aktive, indflydelsen er begrænset, og profileringen af de enkelte lokalråd er yderst begrænset.

Hybrid mellem bydelsråd og lokalråd

I 2001 nedlagde Borgerrepræsentationen de meget selvstændige bydelsråd efter en forsøgsperiode i visse bydele.

For at puste nyt liv i lokaldemokratiet – uden at gå så langt som at give udvalgene egentlig selvstyre som bydelsrådene - lancerer kommunen nu de nye lokaludvalg. Ud over navneændringen får disse nye udvalg en større og mere formaliseret indflydelse på beslutningerne i kommunen end de nuværende lokalråd.

Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg er således forpligtet til at høre lokaludvalget i sager af særlig betydning for bydelen, inden der træffes endelig beslutning, og lokaludvalget skal løse en række opgaver, som er delegeret fra Borgerrepræsentationen.

Derudover får de kommende lokaludvalg flere penge at gøre godt med, sådan at de reelt bliver et bindeled mellem kommunen og bydelens borgere.

Endelig bliver sammensætningen af repræsentanter i lokaludvalgene anderledes end i de nuværende lokalråd.

Islands Brygges Lokalråd adskiller sig fra de fleste andre ved, at de politiske partier ikke har stor indflydelse. De fleste medlemmer af lokalrådet vælges direkte af Islands Brygges Borgerforening (der i øvrigt får omdelt et girokort med dette nummer af Bryggebladet).

Men sådan er det ikke i de fleste andre lokalråd. Her udpeger de enkelte partier repræsentanter til at sidde i lokalrådene. Med de nye lokaludvalg bliver repræsentationen mellem de politiske partier og de lokale repræsentanter mere ligeligt fordelt: De kommende lokaludvalg bliver fremover med op til 10 medlemmer udpeget af de partier, der konkret sidder i Borgerrepræsentationen, og med op til 10 medlemmer udpeget af bydelens egne lokale organisationer.

Bred borgerdebat

Siden 2002 har man i én bestemt bydel – nemlig Valby – eksperimenteret med et sådant lokaludvalg. Derudover har kommunen afholdt borgermøder, konferencer og nedsat arbejdsgrupper om emnet.

Formand for Udvalg for Demokrati- og Serviceudvikling, miljøborgmester Winnie Berndtson siger i en pressemeddelelse:

– Det er skønt, at vi nu kan gå ud til københavnerne med et konkret forslag om nærdemokrati. Vi har igennem processen fået meget inspiration fra borger-møderne, og derfor ser vi også frem til, at københavnerne debatterer selve forslaget: Hvad mener de om at etablere lokaludvalg i hele byen? Og er københavnerne med på at udvikle brugerdemokratiet og selvforvaltningen?

Forslaget om nærdemokrati er nu sendt til høring blandt berørte foreninger, organisationer og politiske udvalg, herunder lokalrådet på Islands Brygge.

Bryggebladet håber at kunne bringe Islands Brygges Lokalråds vurdering af det nye forslag, i det kommende nummer af avisen.

Borgerdebatten afrundes med en konference den 14. juni, hvortil der er indbudt 300 deltagere fra alle dele af København. Mange af disse har været aktivt involverede i den forudgående debat på tidligere borgermøder og konferencer eller i forbindelse med de lokale debatter i maj og juni 2005.

Vil du læse mere om det nye oplæg til nærdemokrati, kan du klikke dig ind på www.kk.dk/hverdagsdemokrati. tkj

På bryggebladet.dk den 8. juni 2005.
Redigeret udgave af artikel bragt i Bryggebladet 09-2005, der udkom den 25. maj.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet