HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BRYGGEN, EN SELVSTÆNDIG BYDEL?

Forslaget om lokaludvalg udvides nu med forslag om større og færre bydele. Islands Brygge er ikke en selvstændig bydel og bliver det heller ikke.

BRYGGEBLADET 09.11.2005 - Fra 2006 til 2009 skal Københavns Kommunes nærdemokrati administreres af et såkaldt lokaludvalg. Det besluttede Borgerrepræsentationen tilbage i maj. Nu mener politikerne, at byen skal opdeles i færre bydele, hvor et lokaludvalg skal tage sig af de lokale emner. Det handler i store træk om, hvordan Københavns fremtidige geografiske opdeling skal være.

Som det ser ud nu, er København opdelt i 15 bydele. Islands Brygge eksisterer ikke som bydel. Det er navnet på en gade i bydelen Vestamager, hvor også Ørestaden indgår. Det har dog ikke afholdt Islands Brygge fra at have sit eget lokalråd, der har nogenlunde samme muligheder over for kommunens politikere, som fremtidens lokaludvalg vil få.

Borgerrepræsentationens forslag om færre og større bydele kan i praksis komme til at betyde, at hele den københavnske del af Amager for eksempel opdeles i to bydele med hvert sit lokaludvalg. En sådan opdeling vil givet være rig anledning til en lokal debat om, hvor og hvordan de forskellige dele af Amager skal samarbejde om et lokaludvalg. En debat, der ikke kun vil indeholde økonomiske og forvaltningsmæssige argumenter, men også følelsesmæssige.

Diskussionen er vigtig, da lokaludvalgene vil få høringsret i forhold til politikerne og derfor få indflydelse på alt, hvad der besluttes i Borgerrepræsentationen. Det vil også være op til lokaludvalgene at sikre dialogen mellem kommunen og borgerne i forhold til beslutninger, der vedrører bydelen. Det må derfor forventes, at et sådant lokaludvalg vil blive temmelig synligt i den offentlige debat.

For kommunen vil det være en kæmpe fordel med færre bydele. Det vil gøre forvaltningernes arbejde lettere at overskue, hvilket selvfølgelig er både en økonomisk og en forvaltningsmæssig fordel.

Hvad med Bryggen?

Formanden for Islands Brygges Lokalråd, Jeanette Stådsen, har tidligere i Bryggebladet udtalt sig positivt om reformen, blandt andet at nærdemokratiet bliver styrket med de nye bydelsudvalg. Men gælder det også, når bydelene bliver lagt sammen, og København for eksempel opdeles i otte-ti store bydele?

Lokalrådet har beskæftiget sig med spørgsmålet i løbet af året og kommenterede det på forrige uges årsmøde. Ifølge Lokalrådet er sagen om bydelsudvalg blevet overhalet indenom af den nye ide om større og færre bydele. En idé, der i øvrigt er sendt ud med en meget kort høringsperiode.

– Ender det i store bydele, hvoraf Bryggen ikke længere er sin egen, men en del af en meget stor bydel, ser det i lokalrådets øjne ud til, at det kan blive meget svært at få indflydelse i fremtidens planlægning. Bryggen risikerer at forsvinde i den store sammenhæng. Det er derfor en af lokalrådets allerstørste udfordringer at prøve at finde ud af, hvordan Bryggens befolkning skal bevare sin indflydelse i det politiske spil i København, sagde lokarådsformanden på årsmødet for nylig.

Ifølge lokalrådet vil Islands Brygge blive lagt sammen med enten Christianshavn eller Sundby i den fremtidige struktur.

Men det handler altså ikke bare om, at København skal have en ny struktur for nærdemokratiet, men også om hvilke områder, man i fremtiden kan og vil have tilhørsforhold til. Er Islands Brygge en Indre By/Christianshavner-bydel, en Sundby-bydel eller helt sin egen? kls


Links til andre artikler:

25.05.05 - Lokalrådet afskaffes?

På bryggebladet.dk den 9. november 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 17-2005 (udkommer den 9. november).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet