HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

VIGTIGT AT SIGE: HVAD KAN JEG GØRE FOR KULTURHUSET?, MENER BRUGERBESTYRELSE

Selvom der har været kritik af kulturhuset i den seneste tid, har brugerbestyrelsen ikke mistet lysten til det frivillige arbejde. De opfordrer bryggeboerne til at komme med forslag til aktiviteter i huset.

Af Kirsten Stabel, Bryggebladet 05.04.2006

Cafékrig i kulturhuset på Islands Brygge. Servicen elendig. Horrible madpriser. Den ene hånd ved ikke, hvad den anden gør. Pensionistforeningen trækker sig fra huset. Ældrerådet stopper samarbejdet. Gensidige beskyldninger fyger gennem luften…

Alt sammen overskrifter, Bryggebladet har været fyldt med de seneste numre. Hvor surt kan det blive for ansatte og brugerbestyrelsens frivillige, som lægger et stort arbejde og rigtig meget energi i foretagendet?

»Singin’ in the rain«. På trods af regnvejr og tidlig morgen er Randi Svendsen (til venstre) og Birgitte Getting fra kulturhusets brugerbestyrelse i topform. Birgitte Getting synger for (hun er jo uddannet operasanger), mens fotografen er ved at falde i havnen. (Foto: Anders Godthjælp Nielsen)

Bryggebladet har talt med to fra brugerbestyrelsen: Den nyvalgte formand Birgitte Getting og sekretær Randi Svendsen.

Er I ved at miste lysten til frivilligt arbejde på Bryggen?

– Heldigvis ikke. Det har næret vores kampånd. En del af kritikken finder vi ganske uberettiget, og den vil jeg slet ikke kommentere. Det graver bare grøfter, og nu skal vi videre. Vi vil meget gerne se fremad og være konstruktive. Og det synes vi også, vi har været, siden vi blev valgt til brugerbestyrelsen i slutningen af 2005, siger Birgitte Getting og fortsætter:

– Forudsætningen for at vi kan løfte huset, er gode arbejdsvilkår, og derfor er der grænser for vores råderum. Husets ansatte er meget positive og åbne og gode til at holde os beskæftiget til de ”bare” ti møder, vi har om året.

– Jeg var så naiv at tro, at arbejdet som formand i brugerbestyrelsen kunne gøres på nogle få timer om ugen. Sådan har det ikke været. I gennemsnit har jeg indtil nu brugt 15-20 timer ugentligt for at sætte mig ind i arbejdet, så det er først nu, vi er ved at være klar til at ta’ fat på det, som vi glæder os allermest til, nemlig visionerne for kulturhuset.

Underskud vendt til overskud

Hvad er brugerbestyrelsens opgaver?

– Vi skal være med til at fastsætte principperne for husets indhold og målgrupper, særlige indsats og rolle i lokalområdet, fastlægge ordensregler, afgive indstilling om udviklingstiltag og anlægsarbejder, der forudsætter en politisk behandling, udarbejde forslag til flerårige planer for huset – og ikke mindst godkende husets budget, siger Randi Svendsen.

– Navnlig det sidste fyldte meget, da jeg blev valgt til bestyrelsen forrige år. Og det er der brugt mange kræfter på. Accenture førte nogle store økonomiske problemer med sig, men husets dygtige ledelse har nu vendt et underskud til et overskud. Således havde kulturhuset i 2004 et underskud på 370.000 kr., som i 2005 blev vendt til et overskud på 641.000 kr., fortsætter hun.

Birgitte Getting tilføjer:

– Og så har vi også nået at forbedre kulturhusets hjemmeside. Alle dagsordener og referater er lagt ud på den, så alle interesserede kan følge med. Alle kan se, hvad der foregår af vidt forskellige arrangementer – blandt andet i børnejazzklubben, som blev en overvældende succes.

– Men jeg synes, arbejdet er spændende, og vi arbejder på, at 2006 kan blive endnu bedre – også selvom et enkelt møde i brugerbestyrelsen fornylig varede godt seks timer, fordi vi bl.a. skulle drøfte fordeling af opgaver, tage stilling til en brugerundersøgelse, snakke ordensregler og indkomne forslag og hvilken rolle eller hvilket samarbejde brugerbestyrelsen kan have med for eksempel lokalrådet, siger Birgitte Getting og fortsætter:

– Nu har vi bestemt, at vi vil bruge nogle hele lørdage på at snakke visioner, og det glæder vi os rigtig meget til.

Hvad synes du om priserne i cafeen?

– Jeg synes, de er for høje, og vil gerne arbejde på at få dem ned med de nye ejere, siger Birgitte Getting.

Har I personligt nogle ønsker for fremtidige aktiviteter?

– Jeg synes, det er oplagt at forholde os til kulturhusets beliggenhed og alt, hvad det kan indebære af arrangementer i og på vandet og ud til vandet. Og det arbejdes der på, siger Randi Svendsen der er uddannet indenfor teatervidenskab.

(Foto: Anders Godthjælp Nielsen)

Birgitte Getting, der er uddannet operasanger, føjer til:

– Jeg har da nogle personlige ambitioner om mere klassisk musikunderholdning, som har været lidt lagt i skuffen på grund af tidligere omtalte ting. Jeg kan sagtens forestille mig underholdning af klassiske musikere og sangere, en nytårskoncert, og at cafeen igen kommer til at indgå som en integreret del af huset, så det passer til de arrangementer, der er. Det vil sige, at man engang i fremtiden som gæst i cafeen kan blive underholdt med musik, sang og dans.

Randi Svendsen kunne forestille sig en række teater-arrangementer:

– Og også gerne teater-workshops med grupper fra flere steder i Europa og én til to forestillinger i samarbejde med skuespillere og lokale kunstnere. Og fotokonkurrencer i samarbejde med blandt andet den lokalhistoriske forening.

– Vi har faktisk rigtigt mange ideer, men vil også gerne hente inspiration fra bryggeboerne, siger Randi Svendsen.

Gimle og kulturhuset

Nogle bryggeboere savner den gode, gamle tid i Gimle. Gimle var det tidligere medborgerhus på Ny Tøjhusgrunden, der blev revet ned i 2000. Spørgsmålet er:

Kan ånden fra Gimle videreføres i kulturhuset?

– Nej, det kan den selvfølgelig ikke, siger Randi Svendsen og Birgitte Getting samstemmende.

– Gimle var Gimle, og Kulturhuset Islands Brygge er Kulturhuset Islands Brygge. Men når det er sagt, er vi overbevist om, at kulturhuset skal kunne favne den klassiske bryggebo og nye tilflyttere. Det er én af de fornemste arbejdsopgaver. Det arbejdes der seriøst på at nå – for eksempel ved en kommende erfaringsudveksling med blandt andet Amager Kulturpunkt.

– Vi har simpelthen vendt et gammelt slogan. Nu hedder det: Hvad kan jeg gøre for kulturhuset? Og ikke: Hvad kan kulturhuset gøre for mig?” slutter de to aktive brugerbestyrelsesmedlemmer.

Læs mere om problemerne i kulturhuset i følgende artikler:

22.03.06 - Ældreråd dropper samarbejde med kulturhus
22.03.06 - Ældreråd opfordres til at genoptage dialogen
08.03.06 - Cafe-krig i kulturhuset
08.03.06 - Kulturborgmester: – En møgsag
08.03.06 - Cafeforpagter: – Ikke vores skyld
08.03.06 - Kulturhuset: – Ikke vores skyld

På bryggebladet.dk den 4. april 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 06-2006 (udkommer den 5. april).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet