HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

ÆLDRERÅD OPFORDRES TIL AT GENOPTAGE DIALOGEN

Både kulturhusets ledelse og brugerbestyrelse samt lokalrådet og kulturborgmesteren opfordrer til dialog.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 22.03.2006

Vestamager Ældreråd har droppet alt samarbejde med Kulturhuset Islands Brygge for (som omtalt på forsiden) at komme i dialog med politikerne.

Dialog i kulturhuset. Foto fra et Open Space-arrangement i 2005. (Arkivfoto)

I kulturhuset ærgrer leder Jakob Kvederis sig over, at kulturhuset er blevet involveret i en politisk sag, der først og fremmest handler om noget helt andet end kulturhuset.

Han mener, at de konkrete problemer mellem huset og ældrerådet kunne være løst ved dialog, og kan ikke genkende at der er tale om længerevarende problemer.

– Vi er indstillet på at genoptage samarbejdet og håber meget at ældrerådet vil besinde sig og begynde at snakke med os igen, siger Jakob Kvederis og fortsætter:

– Vi lægger meget gerne lokaler til en debat om, hvordan man kan forbedre forholdene for de ældre i bydelen. Men vi er ikke og kan aldrig blive et ældrecenter. Det har vi slet ikke lokaler til. Det snakkede vi også om på et møde med ældrerådet allerede i december, hvor jeg fornemmede, at vi og ældrerådet var enige om at lave et samarbejde med Peder Lykke Centret.

Flere undrer sig

Jakob Kvederis står ikke alene med sin opfordring til at genoptage dialogen:

– Jeg er forundret over, at ældrerådet har valgt konfrontationen. Jeg tror, de vil få mere ud af at genoptage dialogen med kulturhuset, siger Jørgen Thyregod.

Jørgen Thyregod, der er Islands Brygges Lokalråds repræsentant i kulturhusets brugerbestyrelse, understreger, at lokalrådet endnu ikke har taget stilling til sagens indhold.

– Vi vil gerne vente til, vi har haft lejlighed til at snakke med ældrerådet og hørt, hvad de egentlig mener. For vi vil gerne være med til at kigge nærmere på pensionisternes forhold her på Bryggen. Også i kulturhuset, siger Jørgen Thyregod.

Lokalrådet håber, at repræsentanter fra ældrerådet og andre interesserede vil deltage i lokalrådets møde 5. april.

Formanden for kulturhusets brugerbestyrelse, Birgitte Getting, opfordrer ligeledes ældrerådet til at søge dialog med kulturhuset:

– Jeg undrer mig over, at ældrerådet ikke er kommet til os. Vi er jo brugernes repræsentanter i forhold til huset. Det kan særligt undre, fordi Rudi Sommerlund (formand for ældrerådet, red.) var medlem af brugerbestyrelsen indtil for et par uger siden, siger hun.

Også kultur- og fritidsborgmester Martin Geertsen opfordrer til forsoning. I et brev til ældrerådet opfordrer han dem til at genoptage dialogen til gavn for alle på Bryggen. Over for Bryggebladet udtrykker Martin Geertsen undren over ældrerådets fremgangsmåde, men hilser en generel debat om ældres forhold på Bryggen velkommen.

For Ældrerådet og Bryggens Aktive Seniorer er målet med konfrontationen som nævnt at komme i dialog med politikerne om de ældres forhold generelt.

– Det kan måske se underligt ud, når vi siger, at vi gerne vil i dialog gennem konfrontation. Men nogle gange er det nødvendigt at gå direkte til toppen, hvis man vil have gennemført noget, siger Preben Jønsson og Rudi Sommerlund fra ældrerådet.

Men ældrerådet afviser ikke at genoptage dialogen med kulturhuset:

– Set i bagklogskabens lys så har vi måske formuleret os i lidt for kraftige vendinger i brevet. Men det ændrer ikke ved, at de ældre på Bryggen bliver underprioriteret af kommunen, slutter ældrerådsformand Rudi Sommerlund.


BAGGRUND: TVISTEN MELLEM ÆLDRERÅDET OG KULTURHUSET

Ældrerådets ønske om at sætte ældres forhold på dagsordenen er blandt andet et resultat af oplevelser i forbindelse med Bryggens Aktive Seniorer forsøg på at lave ældre-arrangementer i kulturhuset. Det var det, som fik bægeret til at flyde over.

Bryggens Aktive Seniorer (BAS) udspringer af ældrerådet. I efteråret 2005 indkaldte ældrerådet til et møde, hvor de opfordrede Bryggens ældre til at komme med ideer til nye aktiviteter for de ældre bryggeboere.

Ulf Overgaard var en af de forholdsvis få, der mødte frem. Som nytilflyttet var han interesseret i at lære andre seniorer at kende. Som et resultat af mødet dannede han sammen med andre ældre BAS blandt andet for at lave ældre-arrangementer i samarbejde med kulturhuset.

Ulf Overgaard fortæller, at samarbejdet med kulturhuset i lang tid gik godt. Når han alligevel har valgt at droppe det, så skyldes det fire ting:

For det første udskød kulturhusets leder Jakob Kvederis et planlagt møde i februar. Desuden omtalte en kulturhus-annonce i februar ikke tidspunkt for forsalg af billetter til første arrangement (en koncert med Hans Knudsen Jumpband, der i øvrigt gennemføres i dag den 22. marts).

For det tredje blev koncerten rykket fra den 15. til den 22. marts. For det fjerde føler han ikke, at kulturhuset er gået helhjertet ind i at lave aktiviteter for ældre.

Kulturhusets leder Jakob Kvederis beklager fejlen angående annoncering. Han oplyser dog, at kulturhuset med ophængning af plakater og ekstra annoncering i en senere udgave af Bryggebladet efter bedste evne har forsøgt at råde bod på denne fejl.

Til gengæld er han direkte uenig i, at kulturhuset har flyttet rundt på datoer uden at fortælle BAS om det. Det skete, mens et andet aktivt medlem af BAS var til stede og inden for en halv time, oplyser han til Bryggebladet.

– Det er dem selv, der lavede bookingfejlen, men kulturhuset opdagede det og fik det rettet samme dag, siger han

I forhold til at han har flyttet et møde, ”så er det, hvad der sker, når man som jeg er travlt beskæftiget med mange aktiviteter i huset”, siger han.

Desuden er han, som det også fremgår af forside-artiklen, direkte uenig i, at han og kulturhuset ikke er gået helhjertet ind i at lave flere arrangementer i samarbejde med ældrerådet.

– Vi synes rigtig godt om initiativet. Derfor har vi givet 36.000 kr. til BAS og har hjulpet dem i gang på mange områder. Men at vi hjælper bryggeboernes projekter i gang, betyder ikke, at de ikke har et delansvar for at planlægge og gennemføre arrangementerne, siger Jakob Kvederis.agn

Læs mere:

22.03.06 - Ældreråd dropper samarbejde med kulturhus

På bryggebladet.dk den 22. marts 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 05-2006 (udkommer den 22. marts).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet