HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

TRAFIKKEN PÅ ISLANDS BRYGGE TÆLLES

Beboerne håber, at politikerne derefter vil sætte handling bag ordene og gøre noget ved trafikken – særligt lastbilerne.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 23.08.2006

Kommunen vil snart gå i gang med tælle biler og lastbiler på gaden Islands Brygge.

Her har en række boligforeninger igennem længere tid følt, at det trafikale pres på gaden har været stadigt stigende.

Som omtalt i Bryggebladet før sommerferien, har ejendommene derfor henvendt sig til kommunen med en række konkrete forslag til trafikdæmpende foranstaltninger.

Teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam (R) er sammen med blandt andre Jesper Schou Hansen (V) gået ind i sagen og indtil videre har det betydet at kommunen nu vil måle trafikmængden, for at vurdere om der allerede nu er brug for nye tiltag.

Kommunen afventer nemlig blandt andet, at trafiksaneringen af Artillerivej vil være gennemført og håber at det kan noget af trykket af gaden Islands Brygge.

Samtidig er der også på sigt planer om at forlænge Ørestads Boulevard fra Njalsgade til Amager Boulevard. På den måde kan bilerne få en anden og mere naturlig rute fra Amagermotorvejen mod Indre By.

I juni udtalte teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam (R) blandt andet at gaden Islands Brygge ikke skal være ”en omfartsvej” og fortsatte:

– Jeg har aldrig lagt skjult på, at jeg gerne medvirker til at gøre det meget besværligt at køre bil i København.

Så nu håber beboerne langs Islands Brygge at der også kommer handling bag ordene, så snart trafiktællingen er gennemført.

De håber desuden at trafiktællingen vil kunne måle, hvor mange lastbiler der passerer forbi uden ærinde i området.

Lotte Pedersen fra Selandia Hus, der er initiativtager til den fælles henvendelse til kommunen er nemlig overbevist om, at lastbilerne ikke er relateret til hverken byggeriet i Havnestaden eller industrien i den sydlige ende af Islands Brygge.

Læs mere i følgende artikler:

21.06.06 - Bondam: Islands Brygge skal ikke være en omfartsvej
07.06.06 - Islands Brygge er en motortrafikvej

På bryggebladet.dk den 23. august 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 12-2006 (udkommer den 23 august).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet