HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

BONDAM: ISLANDS BRYGGE SKAL IKKE VÆRE EN OMFARTSVEJ

Gaden Islands Brygge er ved at drukne i trafik, mener lokale beboere. Den radikale teknik- og miljøborgmester vil sætte en undersøgelse i gang.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 21.06.2006

– Det siger sig selv, at Islands Brygge ikke skal bruges som omfartsvej. Bryggen er jo et af de mest attraktive områder, vi overhovedet har i København, og det skal ikke ødelægges af biltrafik, siger teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam (R) til Bryggebladet.

Teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam (R) er glad for, at en gruppe bryggeboere har gjort kommunen opmærksom på problemerne på gaden Islands Brygge. Arkivfoto: Ricardo Ramirez

Hans udtalelser kommer ovenpå en artikel i seneste nummer af Bryggebladet, hvor en rækkke beboere langs gaden Islands Brygge luftede deres bekymring over trafikmængden på selve gaden Islands Brygge.

Flere boligforeninger har derfor i et fællesbrev gjort kommunen opmærksom på problemerne. En henvendelse, som Klaus Bondam er meget glad for:

– Islands Brygge er jo et eksempel på en vellykket byomdannelse i København, og det skal vi selvfølgelig tage vare på, siger han.

Tre konkrete forslag

Beboerne har tre helt konkrete forslag til trafikforbedringer på Islands Brygge:

For det første skal has-tighedsgrænsen nedsættes.

Dernæst vil de have forbudt gennemkørende lastbiltrafik.

Desuden mener de, at der skal laves fartdæmpning på gaden Islands Brygge i form af eksempelvis bump eller indsnævringer.

Alle tre forslag bliver godt modtaget af Klaus Bondam.

– Jeg har aldrig lagt skjult på, at jeg gerne medvirker til at gøre det meget besværligt at køre bil i København.

– For selvom man i København bor tæt på sine naboer, og trafikstøj ikke kan undgås, så er det ikke hos mig at man møder modstand mod bump eller indsnævringer på Islands Brygge, siger Klaus Bondam.

Bondam oplyser, at kommunen på baggrund af henvendelsen fra bryggeboerne snarest vil gå i gang med nye trafiktællinger på gaden Islands Brygge for at afdække, hvor stort problemet er.

Man venter dog til efter sommeren, hvor trafikmængden er mere "normal".

– Trafikken på de enkelte gader i København bliver talt hvert femte år. På gaden Islands Brygge senest i 2004, forklarer han.

– Men de seneste år er udviklingen gået meget stærkt, ikke mindst på Islands Brygge, så det er da sandsynligt, at der har været en stigning, siger han.

Glæde hos beboere

Han vil også godt snakke forbud mod gennemkørende tung trafik, hvilket dog også skal afklares med politiet. For hvis der er forbud, skal der også være kontrol.

Derfor mener han, det kan være nødvendigt at bede politiet om at lave ekstra fartkontrol på gaden Islands Brygge, og hvis der laves forbud mod tung kørsel, skal politiet også være ekstra opmærksomme på det.

Lotte Pedersen fra Selandia Hus, der er initiativtager til den fælles henvendelse til kommunen, glæder sig over borgmesterens udmeldinger.

Hun pointerer dog samtidig, at kommunen i forbindelse med trafiktællingerne bør kigge mere på typen af trafik, blandt omfanget af den gennemkørsende trafik. For det er ikke sikkert, at trafikmængden i sig selv vil vise en trafikal overbelastning, påpeger hun.

Læs mere i følgende artikler:

07.06.06 - Islands Brygge er en motortrafikvej

På bryggebladet.dk den 20 juni 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 11-2006 (udkommer den 21. juni).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet