HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

ISLANDS BRYGGE ER EN MOTORTRAFIKVEJ

Trafiksikkerheden på gaden Islands Brygge skal forbedres, mener beboere.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 07.06.2006

En række boligforeninger langs selve gaden Islands Brygge forsøger at råbe kommunen op.

Gaden Islands Brygge med sit lange lige stræk uden fartdæmpende foranstaltninger indbyder til at køre stærkt. Det bør kommunen gøre noget ved, mener en række boligforeninger i området. Foto: Ricardo Ramirez

De vil have forbedret trafiksikkerheden på den lange lige strækning, blandt andet gennem nedsættelse af hastighedsgrænsen, bump eller indsnævringer samt forbud mod gennemkørende lastbiltrafik.

– Kommunen må handle nu, inden der sker alvorlige ulykker, forklarer Lotte Pedersen, bestyrelsesmedlem i Selandia Hus.

Mette Voigt og Mille Duvå, bestyrelsesmedlemmer i naboejendommene Jutlandia Hus og Pressesiloen, nikker bifaldende.

Meget pendlertrafik

Bryggebladet møder dem på Lotte Pedersens altan med udsigt til havnen og gaden Islands Brygge.

Her er vi nødsaget til at råbe til hinanden for at overdøve trafikstøjen.

Mette Voigt, Lotte Pedersen (med datteren Freja) og Mille Duvå er tre af de bryggeboere, som er bekymret over trafiksikkerheden på gaden Islands Brygge. Foto: Ricardo Ramirez

– Vi vidste selvfølgelig godt, at der ville være trafik, da vi flyttede hertil. Det kan man ikke undgå, siger Lotte Pedersen.

– Men vores klare fornemmelse er, at gaden ikke kun bruges af bilister med ærinde i området.

– Mange lastbiler og pendlere bruger den som en smutvej til Indre By, blandt andet fordi tung trafik ikke er tilladt på Artillerivej i dagtimerne, forklarer Lotte Pedersen.

Mette Voigt og Mille Duvå tilføjer, at den lange lige gade desuden indbyder til, at man kører stærkt, hvilket også er både stærkt generende og farligt.

Lotte Pedersen og Selandia Hus har taget initiativ til et fællesbrev fra ejendommene i grundejerforeningen i Havnestad. Det skal være med til at gøre kommunen opmærksom på problemerne.

– Kommunen er ved at behandle lokalplanen for Bryggen Syd, så det er er nu, der skal handles.

Lotte Pedersen understreger, at boligforeningerne ikke er modstandere af de vedtagne trafiksaneringer på Artillerivej.

– Problemet er, at trafikdæmpning det ene sted medfører mere trafik andre steder, siger Mette Voigt.

De tre kvinder peger derfor (ligesom alle andre lokale kræfter) på, at Ørestads Boulevard bør forlænges og opgraderes, så den kan fungere som hovedgennemkørselsvej fra Amagermotorvejen til Indre By.

Politisk velvilje

Venstres Jesper Schou Hansen, der selv bor i Havnestad, hilser initiativet velkommen.

– Vi kan ikke undgå trafik på Islands Brygge, men vi kan sørge for, at trafikken i hele området afvikles mere effektivt, siger han.

Han håber, at forlængelsen af Ørestads Boulevard snart vedtages, og vil også godt være med til at snakke fartdæmpende foranstaltninger og måske også lastbilforbud på gaden Islands Brygge.

På bryggebladet.dk den 6. juni 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 10-2006 (udkommer den 7. juni).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet