HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NY LILLE PLADS MED TRÆER, MEN UDEN NAVN

Trafiksaneringen af Thorshavnsgade går snart i gang. I slutningen af oktober vil Bryggen have fået en ny plads med tjørnetræer, som vil blomstre til næste sommer.

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 23.08.2006

Om små to uger går kommunen i gang med at renovere området omkring Thorshavnsgade. Projektet, der blandt andet vil lukke Reykjaviksgade i den ene ende og forbedre trafiksikkerheden, forventes afsluttet i slutningen af oktober.

I forbindelse med lukningen af Reykjaviksgade får Bryggen en lille ny plads. Som omtalt i foråret bliver den dog ikke stor nok til, at den er berettiget til at få sit eget navn. På pladsen skal plantes ni træer af arten Crateagus Prunifolia i fire bede.

– Det er en såkaldt blommebladet tjørn. Dennne specielle art har hvide blomster, men den blomstrer længere end en almindelig hvidtjørn, nemlig normalt i hele maj og juni måned. Den får endvidere nogle meget smukke høstfarver samt bær, som mange fugle synes om, fortæller Jette Kjær fra Vej & Park, som står for projektet.

– Under træerne dækkes jorden af Vinca Menor med tilnavnet Blue Carpet. Den har blåviolette blomster og kan i milde vintre blive ved at blomstre hele vinteren. I bunddækket lægges også tre forskellige typer påskeliljer, som blomstrer i perioden marts til maj.

Så alt i alt tyder det på, at Bryggen får en hyggelig, lille plads uden navn.

I forbindelse med projektet etableres der blandt andet også cykelsti. Udflytterbørnehaven Hedehis busstoppested flyttes til Thorshavnsgade, og Vestmannagade ensrettes.

Læs mere i følgende artikler:

21.06.06 - Reykjaviksgade lukkes til august
25.01.06 - Reykjaviksgade lukkes og laves om til plads

På bryggebladet.dk den 23. august 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 12-2006 (udkommer den 23 august).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet