HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

REYKJAVIKSGADE LUKKES TIL AUGUST

Af Anders Godthjælp Nielsen, Bryggebladet 21.06.2006

I slutningen af august påbegynder kommunen trafiksaneringen af Thorshavnsgade.

Som omtalt i januar er planen blandt andet at afspærre Reykjaviksgade for gennemkørende trafik og ensrette Vestmannagade. Samtidig etableres der cykelstier i Thorshavnsgade.

Vej & Parks projektkontor er netop nu ved at lægge sidste hånd på de endelige skitser.

Projektleder Adeel Munir forventer, at renoveringen, der vil tage et par måneder, kan gå i gang i slutningen af august.

Så til oktober vil Bryggen have fået en ny, lille plads for enden af Rey-kjaviksgade. Om den skal navngives, er dog stærkt tvivlsomt. Selvom Bryggebladets læsere tidligere på foråret havde mange gode forslag til et navn til pladsen, er det ikke sikkert, at pladsen bliver stor nok til at kvalificere sig til at kunne få et officielt navn.

Ovenfor ses en bearbejdning af kommunens foreløbige skitser. agn

Læs mere i følgende artikler:

25.01.06 - Reykjaviksgade lukkes og laves om til plads

På bryggebladet.dk den 20. juni 2006.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 11-2006 (udkommer den 21. juni).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet