HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

SÅDAN STEMTE BRYGGEBOERNE TIL FOLKETINGSVALGET 2005

BRYGGEBLADET 23.02.2005 - Bryggebladet har kigget nærmere på stemmeafgivningen ved folketingsvalget på Skolen på Islands Brygge. Her havde 6173 bryggeboere mulighed for at sætte deres kryds. Det benyttede 5140 sig af, hvilket giver en stemmedeltagelse på 83,3 pct. Dette er en smule lavere end landsgennemsnitttet på 84,5 pct.

Kilder: www.kmdvalg.dk & www.im-valg.dk .

Valgresultatet på Bryggen ligner i store træk resultatet i de øvrige københavnske kredse. I forhold til landsresultatet er bryggeboerne således mere venstreorienterede, hvis det da stadig er relevant at benytte en traditionel højre-venstre skala i beskrivelsen af dansk politik.

Overordnet set er styrkeforholdet mellem de to blokke af partier stort set uændret på Bryggen. Regeringspartierne og Dansk Folkeparti er med tilsammen 33,8 pct. af stemmerne gået en anelse tilbage i forhold til valget i 2001, hvor de tre partier til sammenligning opnåede 34,4 pct. af stemmerne på Bryggen.

Regeringsblokken er således stadigvæk i klart mindretal på Bryggen. Venstre går en smule tilbage og de Konservative en smule frem. Dette ligner tendenserne på landsplan, dog skal det medtages, at også Dansk Folkeparti har mistet en anelse Brygge-stemmer i forhold til 2001, hvorimod partiet gik frem på landsplan.

De fire oppositionspartier, Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten, er tilsammen gået frem til 63,7 pct. af stemmerne mod 60,0 pct. i 1991. Men inden for denne blok har der været betydelige forskydninger. Således er de Radikale også stormet frem på Bryggen.

I visse københavnske optællingskredse blev de Radikale største parti. Sådan gik det trods alt ikke her. Selvom de Radikale næsten fordoblede stemmetallet, er der stadig langt til at true Socialdemokraternes førsteplads.

Socialdemokraterne måtte sammen med SF notere en forholdsvis markant tilbagegang, der kun delvist opvejes af fremgang til Enhedslisten, der også på Bryggen fik et flot valg med en fremgang på 2 procentpoint i forhold til 2001.

Alt i alt må det konstateres, at de traditionelle venstrefløjspartier (A, F og Ø) ikke mere kan mønstre over halvdelen af bryggestemmerne, hvilket ellers mere eller mindre altid har været tilfældet.

Links til andre artikler:

23.02.05 - Antorini topscorer på Bryggen
23.02.05 - Geertsen tabte boksekampen
23.02.05 - Socialdemokraterne mistede kredsmandat
09.02.05 - Magtskifte på vej i København - de Radikale stormer frem.
09.02.05 - Bondam: De Radikale vil gå yderligere frem

På bryggebladet.dk den 22. februar 2005.
Redigeret udgave af artikel der bringes i Bryggebladet 03-2005 (udkommer den 23. februar).

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet