HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

Obs! Denne artikel er blevet tilrettet med de endelige optællingstal efter at Indenrigsministeriet har offentliggjort tallene. Visse stemmetal afviger således fra de i artiklen oprindeligt oplyste.

MAGTSKIFTE PÅ VEJ I KØBENHAVN

De radikale blev næststørste parti ved Folketingsvalget i Københavns Kommune. Det åbner måske for nye politiske samarbejder i Borgerrepræsentationen, og kan betyde at socialdemokraterne mister overborgmesterposten.

BRYGGEBLADET 09.02.2005 - Kommunalvalget til efteråret kan betyde, at Socialdemokraterne må sige farvel til overborgmesterposten i København, viser en sammenligning af stemmetallene fra det nyligt overståede folketingsvalg med resultatet af kommunalvalget i 2001.

Bryggebladet har kigget nærmere på resultaterne fra alle valgkredse i Københavns Kommune, hvilket åbner nogle interessante perspektiver for det kommende kommunalvalg til efteråret 2005.

Stemmefordelingen i hele Københavns Kommune ved folketingsvalg 2005 og kommunalvalg 2001. Kilder: www.kmdvalg.dk & www.im-valg.dk .

Det skal med det samme fastslås, at der er usikkerheder forbundet med at sammenligne resultater fra et kommunalvalg med resultater fra et folketingsvalg. Vælgerne stemmer forskelligt, og i lokalvalg kan enkeltpersoner tit have en endnu større betydning for stemmeafgivningen. Desuden er der lang tid til november, og meget kan derfor nå at ske.

Alligevel kan resultatet fra folketingsvalget sagtens tages som et pejlemærke for københavnernes stemmeafgivning til efterårets kommunalvalg.

Og pejlemærket er helt klart: De Radikale er valgets helt store vindere. De har mere end fordoblet deres stemmetal i forhold til kommunalvalget i 2001. I syv af de 16 opstillingkredse i København er de Radikale sågar blevet det største parti. På Vesterbro eksempelvis har partiet fået imponerende 26,6 pct. af stemmerne. Her i vores kreds (Bryggen er en del af Christianshavnerkredsen) blev de Radikale med 17,6 pct. af stemmerne næststørst efter socialdemokraterne.

Rent rødt flertal forsvundet i København

Der er stor forskel på landspolitik og lokalpolitik - også i Københavns Kommune. Traditionelt har København altid været rødere end resten af landet. Det er stadig tilfældet. Eksempelvis giver en sammentælling af stemmerne på Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative langt fra halvdelen af stemmerne i København.

Men forskellene betyder samtidig, at de Radikale ikke er lige så sammensplejsede med Socialdemokraterne i København, som de er i Folketinget.

I mange år har et venstrefløjsflertal bestående af Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten (i sidstnævntes tilfælde tidligere i form af gamle venstrefløjspartier som VS) haft flertal uden de Radikale i Borgerrepræsentationen. Derfor har de Radikale traditionelt orienteret sig mere mod højrefløjen i Borgerrepræsentationen.

Sammentæller man folketings-stemmerne eksisterer det rene røde flertal imidlertid ikke mere. Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten fik nemlig tilsammen 44,8 pct. af stemmerne ved folketingsvalget i København i modsætning til 50,2 pct. ved kommunalvalget i 2001.

Mange mulige bogstavkombinationer

Det betyder omvendt, at de andre partier kan mønstre et flertal, som dog forudsætter, at der kan skabes fælles fodslag mellem så forskellige partier som Venstre, Dansk Folkeparti og de Radikale.

I visse kommuner (blandt andet Vejle) har SF vendt Socialdemokraterne ryggen. Spørgsmålet er om SF er villig til at gøre det samme i København, for det kunne åbne for endnu flere flertalsmuligheder. Samtidig er de Konservative i København også en dark horse, der ikke på samme måde som i landspolitikken er halehæng til Venstre.

Hvis man derfor (stadig med ovennævnte forbehold) overfører folketingsvalgresultatet direkte til København, betyder det også, at de Radikale ikke vil kunne få et mandatmæssigt flertal udenom Socialdemokraterne og sammen med V og K, uden at enten Dansk Folkeparti eller SF går med.

Alt i alt kan det betyde, at de Radikale ikke vil kunne bruge en eventuel fremgang ved det kommende kommunalvalg til at få overborgmesterposten, fordi det på den ene side kræver, at Venstre og Dansk Folkeparti er med, eller på den anden side at Socialdemokraterne er med.

Socialdemokraterne vil nok under ingen omstændigheder indgå i en konstitueringsaftale hvor de ikke får overborgmesterposten. Spørgsmålet er, om Venstre vil stille samme krav, eller om Pind og Geertsens ønske om at stoppe mange års ubrudt socialdemokratisk styre er så stort, at de vil være villige til at pege på andre end sig selv til overborgmesterposten.

Og spørgsmålet er desuden, om de Radikale vil indgå aftaler med deres politiske hovedfjende - Dansk Folkeparti.

Stolen rokker under Socialdemokraterne

Som det fremgår er der utallige kombinationer og meget vil afhænge af den præcise mandatfordeling, efter kommunalvalget i november er overstået. Men kan de Radikale fastholde fremgangen i København, er der ikke tvivl om, at det bliver et parti som vil kunne spille en væsentligt større rolle end i dag.

Stolen rokker i hvert fald under den socialdemokratiske overborgmester. Ritt Bjerregaard kommer til at kæmpe en lang kamp med angreb fra flere fløje.

Bryggebladet har spurgt de Radikales overborgmesterkandidat Klaus Bondam om, hvordan han vurderer mulighederne. Læs mere om dette i nedenstående link. agn

Links til andre artikler:

09.02.05 - Bondam: De Radikale vil gå yderligere frem

På bryggebladet.dk den 9. februar 2005.
Artikel bragt i Bryggebladet 03-2005 den 23. februar 2005.

Seneste opdatering 12.07.2011

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet