HAR DU IKKE MODTAGET BRYGGEBLADET?

Læs mere her

UDGIVELSESPLAN FOR 2018

Læs mere

NORDEN I OPLØSNING

BRYGGEBLADET 22.10.2003 - Den femårige plan for afvikling af selskabet, som Norden udarbejdede i 2001, er stadig gældende. Alt tyder på, at ejendomsselskabet, som tidligere ejede mange ejendomme her på Bryggen, ikke eksisterer mere i 2007.

– Vi er forud for planen, så en afvikling i 2006 er i hvert fald meget realistisk, har Peter Andreassen, direktør i Ejendomsselskabet Norden, udtalt til Jyllands Posten.

For et par år siden var Norden Danmarks største børsnoterede ejendomsselskab med en ejendomsportefølje i nærheden af syv milliarder kroner. Men siden selskabet blev overtaget af »Norden Invest af december 2000« i januar 2001, er ejendomsporteføljen skrumpet ind til lidt over halvanden milliard. Norden Invest af december 2000 er en sammenslutning af pensionskasserne ATP, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Lægernes Pensionskasse og Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, som hver især ejer 25 procent af selskabet.

I 2002 blev selskabets kapital nedsat to gange med 360 millioner i april og 200 millioner i september og udloddet i februar 2003. Ved udgangen af 2002 var der kun en mindre udlejningsejendom tilbage i Danmark. ljg

Link til andre nyheder:

Leifsgade 7 · 2300 København S · Tlf. 32 96 28 15 · redaktion@bryggebladet.dk  CVR: 17500481  ·  Copyright © 2003-18 Bryggebladet